Ledige stillingerMedarbeidere diskuterer
Medarbeidere diskuterer (Anne Lise Nordheim/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler

04.02.14 Karrieredag ved NTNU Dragvoll

11.09.14 Karrieredag ved Universitetet i Tromsø

29.09.14 Arbeidslivsdagene ved Universitetet i Oslo

08.10.14 Karrieredag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14.10.14 Karrieredag ved Universitetet i Bergen

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Fast stilling som førstekonsulent/rådgjevar i Kommunalavdelinga

Kommunalavdelinga søkjer etter ein dyktig medarbeidar med kompetanse og interesse for både web/kommunikasjon og administrativt arbeid. Kommunalavdelinga er delt inn i fem seksjonar. Den ledige stillinga er ei av fem stillingar i Administrasjonsseksjonen. Seksjonen har ansvar for internadministrasjon og utvikling i avdelinga, mellom anna kommunikasjonsarbeid. Arbeidsoppgåver Medarbeideren vil ha ansvar for kommunikasjonsarbeidet, mellom anna utvikling, ...

Søknadsfrist: 14.10.2014

Prosjektleder (toårig engasjement)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Avdeling for IKT og fornying søker en prosjektleder i et toårig engasjement til å etablere og lede programmet ”Digital deltagelse og kompetanse til alle 2017���   Målet med programmet er å legge til rette for et tverrsektorielt samarbeid for Å gi alle ikke-digitale nordmenn som ønsker ...

Søknadsfrist: 23.09.2014

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59