Ledige stillingerMedarbeidere diskuterer
Medarbeidere diskuterer (Anne Lise Nordheim/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler

04.02.14 Karrieredag ved NTNU Dragvoll

11.09.14 Karrieredag ved Universitetet i Tromsø

29.09.14 Arbeidslivsdagene ved Universitetet i Oslo

08.10.14 Karrieredag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14.10.14 Karrieredag ved Universitetet i Bergen

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Rådgiver – vikariat – Same- og minoritetspolitisk avdeling

I Same- og minoritetspolitisk avdeling er det ledig et vikariat som rådgiver med varighet til 29.02.2016. Det er mulighet for forlengelse, eventuelt fast tilsetting.   Arbeidsområde Følge opp politikken overfor nasjonale minoriteter. Løpende saksbehandling på området, herunder kultur- og språkarbeid og oppgaver knyttet til ...

Søknadsfrist: 16.09.2014

Rådgiver/seniorrådgiver - sikkerhet - Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester

For å bidra i arbeidet med sikkerhet og beredskap er det nå ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver..   Arbeidsområde: Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester (BST) ble etablert 1. august 2012. Avdelingen har bl.a. ansvar for det forebyggende objektsikkerhetsarbeidet knyttet til felles bygningsmasse, fellesområder og ...

Søknadsfrist: 09.09.2014

Rådgiver/seniorrådgiver – forvaltningsrett/styringsspørsmål- Statsforvaltningsavdelingen

Statsforvaltningsavdelingen er organisert i to seksjoner og har ansvar for styring av ulike statlige virksomheter. Fylkesmannsseksjonen ivaretar departementets styrings-, utviklings- og koordineringsansvar overfor fylkesmannsembetene. De 18 embetene har om lag 2500 tilsatte og utfører oppgaver for 11 departementer og 8 direktorater og tilsyn. Seksjonen har en bredt sammensatt oppgaveportefølje bestående av styringsrelaterte ...

Søknadsfrist: 09.09.2014

Seniorrådgiver- analyse og utredning- Statsforvaltningsavdelingen

Statsforvaltningsavdelingen er organisert i to seksjoner og har ansvar for styring av ulike statlige virksomheter. Fylkesmannsseksjonen ivaretar departementets styrings-, utviklings- og koordineringsansvar overfor fylkesmannsembetene. De 18 embetene har om lag 2500 tilsatte og utfører oppgaver for 11 departementer og 8 direktorater og tilsyn. Seksjonen har en bredt sammensatt oppgaveportefølje bestående av styringsrelaterte spørsmål både på det ...

Søknadsfrist: 09.09.2014

Det er ledig embete som Fylkesmann i Oppland (åremål)

Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin representant i fylket, og skal arbeide for å følgje opp Stortinget og Regjeringa sine mål og retningsliner. Fylkesmannen skal òg samordne anna statleg forvaltning i fylket og ta del i samarbeid og samhandling mellom stat, fylkeskommune og kommunar. Fylkesmannen leiar ei forvaltningseining med omfattande oppgåver med om lag 132 tilsette. Kontorstaden er i Lillehammer. Den som ...

Søknadsfrist: 09.09.2014

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59