Ledige stillingerMedarbeidere diskuterer
Medarbeidere diskuterer (Anne Lise Nordheim/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler

14.10.14 Karrieredag ved Universitetet i Bergen

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Fornyet kunngjøring – Utvalgssekretær til offentlig utvalg for de samiske språkene (seniorrådgiver/rådgiver – engasjement)

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Mandatet finnes på www.regjeringen.no/kmd. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. februar 2016.   Vi søker nå etter utvalgssekretær (seniorrådgiver/rådgiver, jurist). Engasjementet vil vare til 15.03.2016. Sekretariatet for utvalget er lagt til ...

Søknadsfrist: 28.10.2014

Jurist (førstekonsulent / rådgiver) i Bolig og bygningsavdelingen

Vi søker jurist til et ledig vikariat (1 år) i Byggeprosesseksjonen. Som øverste bygningsmyndighet har vi ansvar for forvaltning, utvikling og oppfølging av rammene for saksbehandling, kontroll og tilsyn med byggetiltak. Vår visjon er å være det beste fagmiljøet og den viktigste premissleverandøren innenfor bygningspolitikken. Siktemålet er effektive og trygge prosesser som gir gode bygg. Vi har nær kontakt med fylkesmennene og samarbeider tett med Direktoratet for ...

Søknadsfrist: 04.11.2014

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59