Ledige stillingerMedarbeidere diskuterer
Medarbeidere diskuterer (Anne Lise Nordheim/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler

04.02.14 Karrieredag ved NTNU Dragvoll

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

Vi søker avdelingsdirektør til teamet for økonomi og styring i Administrasjonsavdelingen (fast stilling)

Administrasjonsavdelingen har ca 60 medarbeidere, og er teamorganisert. Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området. ...

Søknadsfrist: 08.05.2014

Seniorrådgiver / rådgiver / førstekonsulent (samfunnsøkonom /samfunnsviter - 2 stillinger)

Bolig- og bygningsavdelingen har ca 40 medarbeidere, og er landets viktigste premissleverandør innenfor bolig- og bygningspolitikken. Vi står foran spennende utfordringer i arbeidet med å legge bedre til rette for boligbygging, forenkling av regelverk, stimulere til flere boliger som møter fremtidens behov, samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet og sikre en balansert boliglovgivning. Seniorrådgiver / rådgiver / førstekonsulent i ...

Søknadsfrist: 06.05.2014

To juriststillinger i Planavdelingen (rådgiver/seniorrådgiver - faste stillinger)

Vil du være med å utvikle en av landets viktigste lover for samfunnsutviklingen – plan- og bygningsloven? Kommunal- og arealseksjonen har ansvaret for veiledning og utvikling av kommunal planlegging og god planpraksis. Det er nå to juriststillinger ledig i seksjonen. Stillingene vil inngå i seksjonens tverrfaglige miljø med jurister og planleggere, og vil være sentrale i å videreutvikle departementet som landets mest kompetente miljø innen planrett og kommunal planpraksis. Planavdelingen har ...

Søknadsfrist: 29.04.2014

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59