Ledige stillingerMedarbeidere diskuterer
Medarbeidere diskuterer (Anne Lise Nordheim/Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan tilby spennende arbeidsoppgaver i grenseland mellom politikk og administrasjon og et godt og utviklende arbeids- og læringsmiljø. 

Rekrutteringskalender

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar på karrieredager og utdanningsmesser på universiteter og høgskoler

04.02.14 Karrieredag ved NTNU Dragvoll

11.09.14 Karrieredag ved Universitetet i Tromsø

29.09.14 Arbeidslivsdagene ved Universitetet i Oslo

14.10.14 Karrieredag ved Universitetet i Bergen

Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Kommunal- og moderniseringsdepartementet via vår elektroniske jobbportal JobbNorge. Der kan du registrere din CV, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål og sende alt elektronisk.

 


 

Sommerengasjement for jusstudent

Vi søker jusstudent for engasjement i 4-6 uker. Du vil bistå sekretariatet for Karanteneutvalget. Søknadsfrist er 22. juni 2014.

Rådgiver/seniorrådgiver statistikk og analyse - Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Vi søker nå en medarbeider til vår Arbeidsgiverpolitiske avdeling. Avdelingen er ansvarlig for den sentrale arbeidsgiverpolitikken i staten. Arbeidsgiverpolitikken skal legge til rette for at statlige virksomheter kan oppnå gode resultater og at de kan bidra til fornying og en effektiv statlig sektor. Avdelingen utvikler rammeverk og strategier slik at virksomhetene kan føre en aktiv og lokal personal- og lønnspolitikk. Statistikk og analyser om lønn og ...

Søknadsfrist: 15.08.2014

Førstekonsulent/rådgjevar, seksjon for valg og lokaldemokrati - engasjement

I seksjon for val og lokaldemokrati er det no ledig eit eittårig engasjement.   Seksjonen har ansvaret for utvikling av valordninga og vallova, og overordna ansvar for å sikre ei korrekt gjennomføring av val. Seksjonen har også ansvaret for valadministrasjonssystemet EVA som alle kommunar og fylkeskommunar bruker ved gjennomføring av val. Arbeidsoppgåver ...

Søknadsfrist: 12.08.2014

Rådgiver/seniorrådgiver - Regionalpolitisk avdeling

Stillingen er ett års vikariat med mulighet for fast ansettelse Arbeidsområde: Regional- og distriktspolitikken bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i hele landet. Regionalpolitisk avdeling analyserer den regionale utviklingen, gir faglige råd om utformingen av regionalpolitikken, forvalter virkemidler rettet mot næringsliv og lokalsamfunn og samordner politikkutviklingen innenfor sektorer som er viktige for distrikter og ...

Søknadsfrist: 17.08.2014

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59