Kommunal- og arealseksjonen

Ansvar for arealpolitikk utenfor by, kommunal planlegging, klagesaker og rettssaker, lovtolkning og veiledning knyttet til PBL.

Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen

E-post:
Telefon: 22 24 59 09
Mobil: 415 19 695

Kontaktinformasjon

Kommunal- og arealseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8112 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 05.03.2014
Kommunal- og arealseksjonen

Kontaktinformasjon

Kommunal- og arealseksjonen

Telefon: 22 24 59 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
P.B. 8112 Dep
0030 Oslo