Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har som mål å være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen og departementene.

Hovedoppgaven er å skaffe til veie konkurransedyktige fellestjenester for departementene og Statsministerens kontor ved kjøp eller egen produksjon, samt å være pådriver for utvikling og effektivisering av tjenestene.

Tildelingsbrev til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon for 2014 (pdf)

Kontaktinformasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Telefon: 22 24 90 90

Nettsiden til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Adresse:

Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Sist oppdatert: 08.04.2014
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Kontaktinformasjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Telefon: 22 24 90 90

Nettsiden til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Adresse:

Postboks 8129 Dep
0032 OSLO