Databaser og registre

På denne siden finner du et utvalg databaser og registre som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.

Produksjonsindeks

Produksjonsindeksen for kommunene

Databasen gir en oversikt over nivået på tjenestene, inntektsnivået og driftsresultatene for kommunene.

illustrasjon_kakadiagram

KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet.

ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Dette innebærer blant annet at disse (fylkes)kommunene må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler, og at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kommunal organisasjonsdatabase 2012

Informasjon om organisasjons- og arbeidsformer for 350 av landets 428 kommuner. Informasjonen ble samlet inn i en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første halvår 2012.

Kommunal organisasjonsdatabase 2008

Informasjon om organisasjons- og arbeidsformer for 341 av landets 430 kommuner. Informasjonen ble samlet inn i en spørreundersøkelse som ble gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) første halvår 2008.

Kommunalt rapporteringsregister

KOR er en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer.

Sist oppdatert: 30.12.2013
Databaser og registre

Temaovergripende informasjon