Høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Saksoversikt | Høringsbrev | Høringsuttalelser

Kontaktinformasjon

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Kontaktinformasjon

Avdeling for IKT og fornying

Telefon: 22 24 03 01

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59