Høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Saksoversikt | Høringsbrev | Høringsuttalelser

Høringsuttalelser