Høringsnotat - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen

Barne- og likestillingsdepartementet

Sist oppdatert: 14.10.2010
Barne- og likestillingsdepartementet