Retningslinje, 01.03.2011

Statens satser for reiser innland

Satser 2014

Her finner du gjeldende satser for kostgodtgjørelse, nattillegg, kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2014. Se hele særavtalen for utfyllende tekst og vilkår.

Kostgodtgjørelse

(Særavtale for reiser innenlands for statens regning § 9):
 

Dagsreiser:  
Reiser inntil 5 timer legitimert sats på inntil kr 180,-
Reiser fra og med 5 timer inntil 9 timer ulegitimert sats på kr 200,-
Reiser fra og med 9 timer inntil 12 timer        ulegitimert sats på kr 310,-
Reiser over 12 timer ulegitimert sats på kr 510,-
   
Kostgodtgjørelse ved overnatting:  
Reiser fra og med 12 timer  ulegitimert sats på kr 690,-

 

Skatteetaten opererer også med ”pensjonatsats” og ”brakkesats”. Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene.
 

Måltidstrekk dagsreiser:  
Påspandert lunsj trekk på kr 200,-
Påspandert middag  trekk på kr 250,-
   
Måltidstrekk reiser med overnatting:  
Frokost 10 % av kr 690,- trekk på kr 69,-
Lunsj 40 % av kr 690,- trekk på kr 276,- 
Middag 50 % av kr 690,- trekk kr 345,- 
   
Administrativ forpleining (bruspenger)             kr  100,-

                              

Nattillegg

(Særavtale for reiser innenlands for statens regning § 10):
 

Ulegitimert nattillegg ved overnatting:          kr 420,-
Legitimerte utgifter til overnatting: inntil kr 1 650,-

 

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil

(Særavtale for reiser innenlands for statens regning § 6):
 

For inntil 10 000 km i kalenderåret kr 4,05 pr. km.
Over 10 000 km i kalenderåret kr 3,45 pr. km.
   

Tilleggssatser:

 
For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø kr 0,10 pr. km.
For kjøring på skogs- og anleggsveier kr 1,00 pr. km.
Bruk av tilhenger eller utstyr/bagasje i bilen (over 150 kg/0,5 m3)          kr 1,00 pr. km.
Passasjertillegg kr 1,00 pr. km.

 

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler

(Særavtale for reiser innenlands for statens regning § 7):
 

Motorsykkel over 125 ccm kr 2,90 pr. km.
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm                    kr 1,60 pr. km.
Snøscooter og ATV kr 7,50 pr. km.
Båt med motor inntil 50 hk kr 4,00 pr. km.
Båt med motor fra og med 50 hk  kr 7,50 pr. km.
EL-bil kr 4,20 pr. km.
Andre fremkomstmidler kr 2,00 pr. km.
   
Tilleggsatser:  
Passasjertillegg kr 1,00 pr. km.

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Statens satser for reiser innland

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59