Retningslinje, 01.05.2013

Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2013

Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2013:

Hovedlønnstabell (A-tabell) fra 1. mai 2013 (pdf-format) | A-tabellen i xls-format |
A-tabell i ods-format

Tabell B – Tilleggslønnstabell (pdf-format) | B-tabell i xls-format |
B-tabell i ods-format

Tabell C - Hjelpetabell (pdf-format) | C-tabell i xls-format | C-tabell i ods-format

Tabell T-A (pdf-format) | T-A-tabell i xls-format | T-A tabell i ods-format

Tabell T-B (pdf-format) | T-B tabell i xls-format | T-B tabell i ods-format

  Eldre lønnstabeller:

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2013

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59