Retningslinje, 01.05.2014

Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2014

Lønnstabellene gjelder fra 1. mai 2014.

Hovedlønnstabell (A-tabell) (pdf-format)  |  A-tabellen i xlsx-format  |  A-tabell i ods-format

Tabell B – Tilleggslønnstabell (pdf-format)  |  B-tabell i xlsx-format  |  B-tabell i ods-format

Tabell C - Hjelpetabell (pdf-format)  |  C-tabell i xlsx-format  |  C-tabell i ods-format

Tabell T-A (pdf-format)  |  T-A-tabell i xlsx-format  |  T-A tabell i ods-format

Tabell T-B (pdf-format)  |  T-B tabell i xlsx-format  |  T-B tabell i ods-format

 Oppdatert 26.06.2014Eldre lønnstabeller:

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2014

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59