NOU 2000: 28

Tjenestepensjon etter skifte av arbeidsgiver og struktur- endringer i offentlig sektor

1.5.1 Oversikt over samordningsreglene

Samordningsloven deler pensjonsordningene inn i fire hovedgruppe. Det er folketrygd, tjenestepensjon, personskadetrygd og avtalefestet pensjon som det kan godskrives pensjonspoeng for.

Det er tre hovedtyper av samordning, nemlig intern, horisontal og vertikal samordning.