NOU 2013: 2

Hindre for digital verdiskaping

Utredning fra Digitutvalget oppnevnt i statsråd 24. juni 2011

Avgitt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 7. januar 2013


Utrykt vedlegg:
Norsk innovasjonspolitikk for digital tjenesteutvikling
Utarbeidet for Digitutvalget

Vedlegg og registre