Meldinger til Stortinget


Melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de er knyttet til forslag til vedtak. Melding til Stortinget benyttes også når regjeringen vil trekke tilbake et lovforslag.

1. oktober 2009 ble det nye betegnelser for Stortingets og regjeringens publikasjoner. Oversikt over gamle og nye betegnelser

Siden sesjonen 1993/94 finnes enkelte dokumenter i fulltekst. Fra og med sesjonen 1997/98 kan du se samtlige dokumenter i fulltekst.

Du kan avgrense oversikten ved å bruke navigatoren i høyre spalte.

Informasjon om bestilling av publikasjoner

Meld. St. 6 (2014–2015)

Sametingets virksomhet 2013


Meld. St. 23 (2013–2014)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013


Meld. St. 48 (2012–2013)

Sametingets virksomhet 2012


Meld. St. 47 (2012–2013)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012


Meld. St. 23 (2012–2013)

Digital agenda for Norge


Meld. St. 23 (2012–2013)

Digital Agenda for Norway


Meld. St. 17 (2012–2013)

Byggje – bu – leve


Meld. St. 13 (2012–2013)

Ta heile Noreg i bruk


Meld. St. 11 (2012–2013)

Personvern – utsikter og utfordringar


Meld. St. 35 (2011–2012)

Sametingets virksomhet 2011


Meld. St. 32 (2011–2012)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011


Meld. St. 28 (2011–2012)

Gode bygg for eit betre samfunn


Meld. St. 12 (2011–2012)

Stat og kommune – styring og samspel


Meld. St. 8 (2011 – 2012)

Sametingets virksomhet 2010


Meld. St. 6 (2011–2012)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010


Meld. St. 5 (2010–2011)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009


Meld. St. 22 (2009 – 2010)

Sametingets virksomhet 2009


Meld. St. 7 (2009 – 2010)

Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene


Meld. St. 5 (2009-2010)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008


St.meld. nr. 25 (2008-2009)

Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken