Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside
St.meld. nr. 15 (2000-2001)

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.