St.meld. nr. 31

(2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion

Hovedstadsmeldingen

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. juni 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.