Vadsø

Vadsø kommune

Her er en oversikt over inntektsnivået, nivået på tjenestene og driftsresultatene for kommunen. Nedenfor finner du forklaringer på de ulike grafene for denne kommunen. Grønn farge på grafer viser et nivå over landsgjennomsnittet. Rød farge på grafer betyr at kommunen på dette området ligger under landsgjennomsnittet. Produksjonsindeksen gir et bilde av nivået på tjenesten i kommunen i forhold til de andre kommunene i landet. Denne indeksen er satt sammen av indekser på viktige tjenesteområder som grunnskole og pleie og omsorg, se figuren nede til høyre.


   
  Korr. inntekt: 110,7 Produksjonsindeks: 112,9 testing testing Total: 112,9 Kulturtjenester: 221,5 Sosialkontortjenester: 156,7 Pleie og omsorg: 94,3 Primærhelsetjenester: 114,3 Barnevern: 202,9 Grunnskole: 100,2 Barnehage: 105,7 testing testing testing testing testing testing testing testing 2012: 0,5 2011: 2,5 2010: 0,1 testing testing testing

  Inntekter og tjenester


  Produksjonsindeks tjenester
   

  Kommunens produksjonsindeks er høyere enn gjennomsnittet i landet.
  Hva er produksjonsindeks?

  Kommunens korrigerte inntekter er høyere enn gjennomsnittet i landet. Ved å se nivået for velferdstjenestene i sammenheng med inntektsnivået, vil en kunne få en indikasjon på hvor mye tjenester kommunen yter i forhold til sine inntektsrammer. I denne kommunen er nivået på tjenestene høyere enn inntektsnivået.
  Hva er korrigert inntekt?

  Produksjonsindeksen kan deles inn i de enkelte tjenestene som er med i samlemålet. Figuren over til høyre viser kommunens indeks for de forskjellige tjenestene.
  Hva er produksjonsindeks for tjenester?

   

  Netto driftsresultat  Netto driftsresultat er et viktig mål på om kommunen er i økonomisk balanse. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer.
  Netto driftsresultat

  Vadsø

  Fakta om Vadsø

  Areal 1258 km² Folkemengde (01.01.2013) 6163 Internettside www.vadso.kommune.no Ordfører Svein Hans Dragnes (Ap)