Valgportalen: valg.no

 

Stortingsbygningen
 

Stortingsvalg

Her finner du informasjon om stortingsvalget 2013:

 • Stemmerett og manntall
 • Legitimasjon
 • Valgkort
 • Hvor du kan stemme
 • Slik stemmer du på valgdagen
 • Slik forhåndsstemmer du
 • Slik kan du endre på stemmeseddelen
 • Tilgjengelighet til valg
 • Valgoppgjør - hvem blir valgt?

Sametingsbygningen

 

Sametingsvalg

Her finner du informasjon om sametingsvalget 2013:

 • Legitimasjon
 • Valgkort
 • Slik stemmer du på valgdagen
 • Slik forhåndsstemmer du
 • Tilgjengelighet til valg

Nytt om valg

Illustrasjon av pc med skjermbilde av stemmeseddel og valgurne

Rapport fra Cartersenteret om forsøk med internettstemmegivning

Det amerikanske Cartersenteret har gitt ut en rapport om det norske forsøket med stemmegivning via Internett i 12 kommuner ved stortingsvalget i 2013.

sko_i_gress_foto_www.colourbox.no

Evaluering av forsøk med stemmerett for 16-åringer

20 kommuner og Longyearbyen lokalstyre var ved kommunestyrevalget i 2011 med i et forsøk med stemmerett for 16-åringer. Om lag 9 400 ungdommer på 16 og 17 år fikk dermed en mulighet til å være med på å påvirke hverdagen i sin kommune ved valg. Evalueringsrapport fra forsøket foreligger nå.

Flere...