Forsøk med stemmegivning over Internett er avsluttet.

E-valg 2011-prosjektet

Medieovervåking (nett)

Landsmøtet i gang

(13.11.2013)

Flere saker

Nyheter

BBC feilinformerer om det norske forsøket med internettstemming

Fredag, 27.06.2014, feilinformerer BBS om avviklingen av det norske forsøket med internettstemming. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forberedt et svar for å korrigere feil rundt fakta og sitater.

Ikke flere forsøk med stemmegivning over Internett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at forsøk med stemmegivning over Internett ikke skal videreføres. Det har vært gjennomført slike forsøk ved valgene i 2011 og 2013.

Rapport fra Cartersenteret om forsøk med internettstemmegivning

Det amerikanske Cartersenteret har gitt ut en rapport om det norske forsøket med stemmegivning via Internett i 12 kommuner ved stortingsvalget i 2013

OSSEs rapport fra stortingsvalget 2013

Departementet har mottatt OSSEs valgobservasjonsrapport fra stortingsvalget i september 2013. I rapporten anbefaler OSSE endringer i valglovgivningen eller valgrutinene på enkelte områder. Departementet vil se nærmere på rapporten i forbindelse med evalueringen av fjorårets valg.

Flere...