Slik forhåndsstemmer du

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Ordinær forhåndsstemmegivning

Du kan forhåndsstemme fram til og med fredag 9. september.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan forhåndsstemme, og informerer om dette.

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. 

Slik forhåndsstemmer du ved kommunestyre- og fylkestingsvalget:

  1. I valglokalet henvender du deg til valgfunksjonær som gir deg en stemmeseddelkonvolutt og henviser deg til et valgavlukke.
  2. Ta stemmesedlene du vil bruke: en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget.
  3. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene.
  4. Legg stemmesedlene i stemmeseddelkonvolutten.
  5. Gå til en valgfunksjonær, som legger stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ditt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt din hjemkommune for opptelling. Stemmesedlene skal ikke stemples når du forhåndsstemmer.

Stemmer du utenfor egen kommune, må du enten bruke generelle stemmesedler som du får utdelt, eller selv ha med stemmesedler fra din kommune. Den generelle stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn, kun partinavn. Dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater, må du derfor selv skaffe stemmesedler fra egen kommune. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til alle bydelsutvalgene, men ikke fylkestingsvalg. Les om hvordan du stemmer ved bydelsvalget i Oslo

Du må ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Kommunen vil kunngjøre når søknadsfristen er. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Velgere i 10 kommuner kan forhåndsstemme via Internett

Hvis du har stemmerett i en av de 10 kommunene som deltar i forsøk med elektronisk stemmegivning, kan du forhåndsstemme via Internett fra 10. august til og med 9. september. Dette gjelder for velgere i kommunene Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn, og Ålesund. Forhåndsstemmer man via Internett, er det mulig å stemme flere ganger. Les mer om stemmegivning via Internett. 

Sist oppdatert: 31.12.2013
Valg
Kommunestyre- og fylkestingsvalgSlik forhåndsstemmer du