Sametingsvalg

Valgdagen for sametingsvalget er 9. september 2013. Enkelte kommuner holder også valg søndag 8. september.

For mer informasjon om sametingsvalget, se www.sametinget.no.


Stemmerett og manntall ved sametingsvalget

Du må ha stemmerett og stå innført i Sametingets valgmanntall for å stemme.

Legitimasjon

Forskrift om valg til Sametinget krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten fra Sametinget. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av Sametingets valgmanntall og folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken valgkrets du har stemmerett i.

Slik stemmer du på valgdagen

Valgdagen er mandag 9. september. Mange kommuner holder også valg søndag 8. september.

Slik forhåndsstemmer du

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du må da kontakte kommunen og avtale tid for å stemme. Den ordinære perioden for fohåndsstemmegivning starter 12. august og varer til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Husk å ta med legitimasjon!

Tilgjengelighet til valg

Kommunene tilrettelegger valglokalene slik at alle velgere skal få stemme. Trenger du hjelp i valglokalet, kan du spørre en valgfunksjonær. Syke og uføre kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. På valgdagen kan velgere som ikke er i stand til å ta seg inn i valglokalet, avgi stemme umiddelbart utenfor.

Valg