Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Sammen om en bedre kommune logo

Utviklingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Kommunaldepartementet har sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonane tatt initiativ til et samarbeid om disse viktige områdene i kommunesektoren. 104 kommuner deltar i programmet. De får støtte til arbeidet sitt med å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og bedret omdømmet til kommunen.

 

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

 

 

Temaene

       
Utsnitt fra tegnefilmen
Utsnitt fra tegnefilmen
Utsnitt fra tegnefilmen

   
 
 
 Sykefravær  Heltidskultur  Kompetanse  Omdømme

 

 


Nyheter:

# Jordnær lykke

Rissa kommune er kåret en av landets beste kommuner på sosiale medier. Gjennom nye medier har de grepet muligheten til å komme i nærkontakt med sine innbyggere og la dem medvirke i sin egen historie - historien om det gode liv i Rissa kommune.

Begynner å høste resultater

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune kan vise til positive resultater fra fjoråret. Kommunene som jobber med sykefravær i programmet kan rapportere en pen nedgang i fraværet. Flere av kommunene som jobber med heltidskultur har også høstet gode resultater.

Hva skjer blant omdømmekommunene?

Omdømmet er et gjennomgripende tema i Sammen om en bedre kommune, og noe som ifølge programavtalen forutsettes å være en integrert del av alle prosjektene i programmet, blant annet gjennom synliggjøring og formidling.

For kunnskap om velferdsteknologi – se til Lister

Listerregionen satser stort på at eldre innbyggere i de seks kommunene skal kunne leve livet sitt lenger utenfor institusjoner. De skal alltid føle seg trygge og aldri ensomme.

Frir til kommune-Norge med e-læringsportal

Vesterålen Regionråd, Kongsbergregionen og alle regionene i Telemark jobber sammen med KS KommIT med å utvikle en digital læringsarena for norske kommuner. Målet er å dele kunnskap og samle kompetansetiltak som utvikles for kommunesektoren på ett sted, slik at både små og store kommuner kan få glede og nytte av det.

Spennende retning i sykefraværsarbeidet

I Nedre Eiker kommune har de tatt noen enkle og geniale, men krevende grep. Deres løsning utfordrer den eksisterende sykefraværsadministrasjonen og åpner for at kommunen som arbeidsgiver skal inn på arenaen.

Gloppen finpussar utviklingsarbeidet

For å sko kommunane for framtida, må leiarane bli flinkare til å drive innovasjon og utviklingsarbeid. Det meinar prosjektleiar Pål Sandal i Gloppen kommune. Gjennom Saman om ein betre kommune har kommunen utvikla retningslinjer for gjennomføring av utviklingsprosjekt. Viktige stikkord for arbeidet har vore heilskapleg leiing og felles prosjektmetodikk.

Flere...

Sammen om en bedre kommune

ABONNÉR PÅ NYHETSBREV

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep
0032 OsloSekretariatet i KMD:

 
Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i saman om ein betre kommune

Ina Kathrine
Ruud
Fagdirektør
Telefon:
22 24 68 68

 

Seniorrådgiver Fredrik Rivenes

Fredrik
Rivenes
Seniorrådg.
Telefon:
22 24 72 40

 

Seniorrådgiver Mette Mannsåker

Mette
Mannsåker
Seniorrådg.
Telefon:
22 24 68 89

 

Rådgiver i KRD, Ingebjørg Sørenes

Ingebjørg
Sørenes
Rådgiver
Telefon:
22 24 72 22

 

Partenes ressursgruppe:

Bjørn Pettersen
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 414 70 525  

Camilla Bendixen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 911 15 257

Anne Grimsrud
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 470 27 035

Kristen Dalby
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 416 79 915


KS:

Eva-Margrethe Kvalvaag
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 959 70 427


Nettverksledere i KS:

Dorrit Svenning
Telefon: 901 90 461

Asbjørn Stavem
Telefon: 952 09 041

Marit Tovsen
Telefon: 900 947 54

Geir Johan Hansen
Telefon: 416 77 452
 

Gustav Weiberg-Aurdal
Telefon: 934 57 137