Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Sammen om en bedre kommune logo


Utvik
lingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Kommunaldepartementet har sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonane tatt initiativ til et samarbeid om disse viktige områdene i kommunesektoren. 104 kommuner deltar i programmet. De får støtte til arbeidet sitt med å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og bedret omdømmet til kommunen.

 

 

 


Nyheter:

Kostnader og gevinster ved redusert deltid – Veiledningshefte til regnemodell

Nyttig verktøy for økt heltid i kommunene

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune lanserer en modell som viser kostnader og gevinster ved redusert deltid. Modellen vil være et nyttig verktøy for alle kommuner som jobber eller skal jobbe med økt heltid.

Barcode sett fra sjøsiden, Oslo

Praktisk talt!

Sammen om en bedre kommune inviterer til et nytt og spennende temaverksted for kommunene i programmet. Dette er det tredje og siste temaverkstedet i 2014, og samlingen arrangeres i Oslo onsdag 19. november.

Jon Eirik Kvalnes

Kan systematisk HMS arbeid få ned sykefraværet?

I mange bransjer er fokus på HMS et av de viktigste tiltakene for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Har vi vært gode nok i offentlig sektor til å anvende HMS som et verktøy i sykefraværsarbeidet?

Rådgiver Wenche Odden, NAV Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag

Hvordan lykkes med sykefraværsoppfølging?

Det første året den ansatte er sykemeldt, kan man anstrenge seg ganske mye uten å få til nevneverdige resultater. Hvorfor går ikke sykefraværet nevneverdig ned selv om partene gjennomfører all obligatorisk aktivitet?

Prosjektleder for Saman om ein betre kommune i Kristiansund, Astri Sjåvik

Kompetanse, rekruttering og innovasjon i Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har ansvarliggjort enhetene i organisasjonen til selv å ta grep om den rekrutteringen og kompetansen de trenger i fremtiden. Prosjektet er vellykket, men krever tett oppfølging av prosjektlederen.

Leder av NAV arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag, Hilde Korsnes

Suksesskriterier for godt IA-arbeid

Hovedoppgaven til arbeidslivssentrene er å bistå arbeidsgivere med å lage gode, gjennomførbare planer for IA-arbeidet.

Enhetsleder for forebygging og samhandling, Vibeke Kristiansen og prosjektleder for Sammen om en bedre kommune, Kjell Arne Lie i Horten kommune

Mer av det som ikke virker, eller noe helt annet?

Horten kommune har gjennom flere år jobbet systematisk for å redusere sykefraværet. Nå gjør kommunen noe nytt og spennende - nemlig å spisse innsatsen mot de av arbeidstakerne som har det aller høyeste sykefraværet. Resultatet så langt: en kraftig reduksjon i fraværet.

Flere...

Sammen om en bedre kommune

ABONNÉR PÅ NYHETSBREV

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep
0032 OsloSekretariatet i KMD:

Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i saman om ein betre kommune

Ina Kathrine
Ruud
Fagdirektør
Telefon:
22 24 68 68

   
Karin Dokken Austvik

Karin Dokken 
Austvik
Seniorrådgiver
Telefon:
22 24 72 42

 

 

Ingebjørg Sørenes

Ingebjørg
Sørenes
Rådgiver
Telefon: 
22 24 72 22

 

Partenes ressursgruppe:

Bjørn Pettersen
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 414 70 525  

Camilla Bendixen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 911 15 257

Anne Grimsrud
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 470 27 035

Kristen Dalby
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 416 79 915


KS:

Eva-Margrethe Kvalvaag
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 959 70 427


Nettverksledere i KS:

Dorrit Svenning
Telefon: 901 90 461

Asbjørn Stavem
Telefon: 952 09 041

Marit Tovsen
Telefon: 900 947 54

Geir Johan Hansen
Telefon: 416 77 452
 

Gustav Weiberg-Aurdal
Telefon: 934 57 137