Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Sammen om en bedre kommune logo


Utvik
lingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Kommunaldepartementet har sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonane tatt initiativ til et samarbeid om disse viktige områdene i kommunesektoren. 104 kommuner deltar i programmet. De får støtte til arbeidet sitt med å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og bedret omdømmet til kommunen.

 

 

 


Nyheter:

Sekretariatet i Sammen om en bedre kommune

Sekretariatet gjør opp status

Denne våren markerte slutten på de obligatoriske nettverkssamlingene i Sammen om en bedre kommune. I den anledning har vi benyttet anledningen til å oppsummere de første to årene i form av et aldri så lite intervju med oss selv. Hva har gjort størst inntrykk de første to årene, hva er det viktigste vi har lært - og hvor går veien videre?

Prosjektleder for Sammen om en bedre kommune i Fræna, Katrine Langnes

Lokal konferanse i Fræna

Tirsdag 17. juni arrangerte Fræna kommune sin første temadag. Målgruppen for temadagen var alle ansatte i pleie og omsorgstjenestene, mellomledere, enhetsledere, politikere og tillitsvalgte i Fræna kommune.

Velkommen til samling i Trondheim!

Sammen om en bedre kommune arrangerer prosjektledersamling 2. september og temaverksted for sykefravær 3. september. Begge samlingene finner sted i Trondheim.

Leif Moland, Fafo

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt

8. mai arrangerte Sammen om en bedre kommune det første av i alt tre planlagte temaverksteder. Drammen kommune var vertskap for samlingen, og tema var heltidskultur.

Olav Elgvin, Fafo

Problem og løsning må henge sammen

Fafoforsker Olav Elgvin gjennomførte i 2013 et dypdykk for Sammen om en bedre kommune i fire kommuner som jobber med omdømme. Hans funn gir noen tips til hva som kan være lurt å ha tenkt gjennom når man jobber med omdømme i kommunen.

Dypdykk 1 Sammen om en bedre kommune

Positiv utvikling i mange av kommunene i 2013

Fafo, Agenda Kaupang og RO har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppsummert fjorårets resultater i Sammen om en bedre kommune. Analysen er foretatt på bakgrunn av kommunenes årsrapporteringer. Kompetansemiljøet har i tillegg gjort dypdykk i 16 av kommunene.

# Jordnær lykke

Rissa kommune er kåret en av landets beste kommuner på sosiale medier. Gjennom nye medier har de grepet muligheten til å komme i nærkontakt med sine innbyggere og la dem medvirke i sin egen historie - historien om det gode liv i Rissa kommune.

Flere...

Sammen om en bedre kommune

ABONNÉR PÅ NYHETSBREV

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep
0032 OsloSekretariatet i KMD:

Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i saman om ein betre kommune

Ina Kathrine
Ruud
Fagdirektør
Telefon:
22 24 68 68

   
Karin Dokken Austvik

Karin Dokken 
Austvik
Seniorrådgiver
Telefon:
22 24 72 42

 

 

Ingebjørg Sørenes

Ingebjørg
Sørenes
Rådgiver
Telefon: 
22 24 72 22

 

Partenes ressursgruppe:

Bjørn Pettersen
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 414 70 525  

Camilla Bendixen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 911 15 257

Anne Grimsrud
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 470 27 035

Kristen Dalby
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 416 79 915


KS:

Eva-Margrethe Kvalvaag
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 959 70 427


Nettverksledere i KS:

Dorrit Svenning
Telefon: 901 90 461

Asbjørn Stavem
Telefon: 952 09 041

Marit Tovsen
Telefon: 900 947 54

Geir Johan Hansen
Telefon: 416 77 452
 

Gustav Weiberg-Aurdal
Telefon: 934 57 137