Sammen om en bedre kommune

- et rammeprogram for lokale prosjekter

Sammen om en bedre kommune logo


Utvik
lingsprogrammet ”Sammen om en bedre kommune” tar tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren – sykefravær, kompetanse og rekruttering, ufrivillig deltid og omdømme.

Kommunaldepartementet har sammen med KS og arbeidstakerorganisasjonane tatt initiativ til et samarbeid om disse viktige områdene i kommunesektoren. 104 kommuner deltar i programmet. De får støtte til arbeidet sitt med å få redusert sykefraværet og det uønskede deltidsarbeidet, få økt kompetansen og rekrutteringen til de kommunale jobbene og bedret omdømmet til kommunen.

 

 

 


Nyheter:

Forsidebilde på heftet Kompetanse for en ny tid

Kompetanse for en ny tid

Forsker Anne Inga Hilsen i Fafo har på oppdrag av KMD utarbeidet et inspirasjonshefte om kompetanseutvikling. I heftet gis det enkle og praktiske råd om kompetanse- og rekrutteringstiltak. Det skal inspirere kommunene til å sette i gang et målrettet og strategisk arbeid på disse områdene.

Prosjektleder Hanne Briskerud og rådmann Frank Hauge i Åsnes kommune.

Åsnes bygger omdømme med nytt ess i ermet

Ved å styrke arbeidskulturen og lagånden skal Åsnes kommune få et bedre omdømme. På starten av året valgte de seg ut verdisettet ”Engasjement, Samarbeid og Servicefokus”, som til sammen utgjør et ess i ermet til de ansatte. Nå gjenstår jobben med å få verdiene under huden på alle medarbeiderne.

Ansatte i de fem barnehagene i Songdalen jubler over de gode resultatene fra Verdiprosjektet.

Imponerende snuoperasjon fra barnehagene i Songdalen

Gjennom Verdiprosjektet har barnehagene i Songdalen kommune hatt en nedgang i sykefraværet på hele 34 prosent. Nylig ble de belønnet med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder.

Fra Venstre Kristin Bø Haugeland, personalsjef, Heidi Gravdal, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Unn Therese Omdal, varaordfører Arbeiderpartiet, Lise Ravneberg

Mot en heltidskultur i Eigersund

Da stillingen som prosjektleder for Sammen om en bedre kommune i Egersund kommune ble utlyst, hadde Tone Tunheim bestemt seg: hun skulle ha den jobben. Dette var et område hun visste mye om etter flere år som ansatt på institusjon i helse og omsorg i kommunen. I tillegg holdt hun på å sluttføre en prosjektoppgave om ufrivillig deltid ved Høyskolen i Hedmark.

Kostnader og gevinster ved redusert deltid – Veiledningshefte til regnemodell

Opplæring i heltidsmodellen

Agenda Kaupang har utviklet et verktøy som synliggjør gevinster og kostnader ved å etablere en heltidskultur. I november og desember arrangeres opplæringssamlinger i modellen.

Kostnader og gevinster ved redusert deltid – Veiledningshefte til regnemodell

Nyttig verktøy for økt heltid i kommunene

Utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune lanserer en modell som viser kostnader og gevinster ved redusert deltid. Modellen vil være et nyttig verktøy for alle kommuner som jobber eller skal jobbe med økt heltid.

Barcode sett fra sjøsiden, Oslo

Praktisk talt!

Sammen om en bedre kommune inviterer til et nytt og spennende temaverksted for kommunene i programmet. Dette er det tredje og siste temaverkstedet i 2014, og samlingen arrangeres i Oslo onsdag 19. november.

Flere...

Sammen om en bedre kommune

ABONNÉR PÅ NYHETSBREV

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep
0032 OsloSekretariatet i KMD:

Fagdirektør Ina Kathrine Ruud i saman om ein betre kommune

Ina Kathrine
Ruud
Fagdirektør
Telefon:
22 24 68 68

   
Karin Dokken Austvik

Karin Dokken 
Austvik
Seniorrådgiver
Telefon:
22 24 72 42

 

 

Ingebjørg Sørenes

Ingebjørg
Sørenes
Rådgiver
Telefon: 
22 24 72 22

 

Partenes ressursgruppe:

Bjørn Pettersen
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 414 70 525  

Camilla Bendixen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 911 15 257

Anne Grimsrud
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 470 27 035

Kristen Dalby
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 416 79 915


KS:

Eva-Margrethe Kvalvaag
Rådgiver/prosessveileder
Telefon: 959 70 427


Nettverksledere i KS:

Dorrit Svenning
Telefon: 901 90 461

Asbjørn Stavem
Telefon: 952 09 041

Marit Tovsen
Telefon: 900 947 54

Geir Johan Hansen
Telefon: 416 77 452
 

Gustav Weiberg-Aurdal
Telefon: 934 57 137