Internasjonalt samarbeid om bolig- og bygningspolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar aktivt i internasjonale fora som utformer bolig- og bygningspolitikk på ulike fagområder og geografiske nivåer. Denne siden omtaler de viktigste områdene.

Representanter fra departementet og underliggende etater spiller også en aktiv rolle i nordisk og europeisk politikk på disse feltene, blant annet som eksperter i flere arbeidsgrupper og programmer.

Formålet med departementets deltakelse i internasjonale fora er å:

  1. Søke å påvirke internasjonale prosesser på relevante områder for bolig- og byggpolitikken i samsvar med norske interesser og i tråd med overordnede utenriks- og bistandspolitiske føringer. 
  2. Innhente kunnskaper om internasjonale avtaler, konvensjoner og internasjonale faglige trender som er relevante for norsk bolig- og bygningspolitikk og anvende denne kunnskapen i den videre utviklingen av norsk politikk.
  3. Formidle norske erfaringer innen bolig- og byggsektoren som ledd i øvrig internasjonal virksomhet og ved utenlandsbesøk når dette ønskes.

Siste dokumenter om internasjonalt samarbeid om bolig- og bygningspolitikk

World Urban Forum 7 i Medellín, Colombia, 5-11 april 2014

Det syvende World Urban Forum arrangeres i Medellín i Colombia i april 2014. Søknader om å delta med presentasjoner eller seminarer kan sendes UN-Habitat. Fristen for å sende inn søknader er utvidet til 30. oktober 2013.

Forskallingssnekker i arbeid

Orienteringsmøte 3. april knyttet til styremøte i FNs bosettingsprogram

Styremøtet i FNs bosettingsprogram - UN-Habitat - invitasjon til orienteringsmøte 3. april 2013 kl. 13.00.

World Urban Forum 2012

Kommunal- og regionaldepartementet deltok den første uken i september på World Urban Forum, det sjette i rekken (WUF6) etter invitasjon fra UN-Habitat.

Orienteringsmøte 27. mars om World Urban Forum VI

Invitasjon til orienteringsmøte 27. mars kl. 10.00 - 12.00 i Kommunaldepartementet, Akersgt. 59, Oslo

Internasjonalt arbeid

Storby

WORLD URBAN FORUM V, 22.-26. mars i Rio de Janeiro, Brasil

Norge vil også i år delta på World Urban Forum som arrangeres for femte gang. Denne gangen i Rio de Janeiro i Brasil. Hovedtema for forumet er ”The Right to the city: Bridging the Urban Divide”.

World Urban Forum V

Invitasjon til åpent møte om World Urban Forum V

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer til åpent møte om World Urban Forum V (WUF V), som arrangeres 22.-26. mars neste år i Rio de Janeiro i Brasil.

Rio

World Urban Forum V, Rio de Janeiro, Brasil

FNs bosettingsprogram, UN Habitat, inviterer til det femte World Urban Forum -WUF V - i Rio de Janeiro, Brasil 22.-23. Mars 2010. Forumet er UN Habitats globale fagkonferanse om bosetting og byutviklingsspørsmål og samler flere tusentalls fagfolk fra hele verden.

Klimatilpasning, finanskrise og Habitats styringsstruktur

UN Habitats 22. styremøte (GC 22) ble holdt i Habitats hovedkvarter i Nairobi, Kenya, 30. mars til 3. april. Omkring 1000 delegater fra vel 100 land deltok

Byggeplass

Styremøte i UN-Habitat 30. mars til 3. april - miljø og finanskrise i fokus

Boligfinansiering og finansiering av slumoppgradering og bærekraftig byutvikling sett i lys av finanskrisa - og bosettingssektorens bidrag til å møte miljø- og klimautfordringene, skal settes under debatt.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Faks: 22 24 27 36

Adresse:

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Internasjonalt samarbeid om bolig- og bygningspolitikk

Kontaktinformasjon

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01
Faks: 22 24 27 36

Adresse:

Kommunal- og regionaldepartementet
Bolig- og bygningsavdelingen
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo