Sykefraværet i staten

IA-avtalen har som mål å forebygge sykefravær og øke fokus på jobbnærvær. Et av delmålene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001 i hele arbeidslivet.

Statlige virksomheter kan benytte følgende tiltak for å redusere sykefraværet:

  • Fra 1. september 2008 gjelder en ny sykemeldingsblankett. Målet er å redusere sykefraværet og styrke dialogen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder.
  • Systematisk oppfølging og dialog på definerte tidspunkter i et sykdomsforløp i samarbeid med helsepersonell
  • Statlige virksomheter kan kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester gjennom NAV og helseforetakene.
  • IA-plasser er opplæringsplasser for personer med redusert funksjonsevne.
Foto: Copyright: Cyril Hou, iStockphoto

Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2014

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2014 er 5,0 prosent. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2013.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2014

Sykefraværet 1. kvartal 2014 i det statlige tariffområdet er 5.6 prosent. Det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2013.

Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2013

Sykefraværet 4. kvartal 2013 i det statlige tariffområdet er 5.3 prosent. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal 2012.

Statens sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 3. kvartal 2013 er 5,4 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng eller 2,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2012.

Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2013 er 4,9 prosent. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng eller 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2012.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2013 er 6,3 prosent. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng eller 3,3 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012.

Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2012

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 4. kvartal 2012 er 5,8 prosent. Det er en oppgang på 3,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2011.

Statens sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2012

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 3. kvartal 2012 er 5,5 prosent. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng siden 3. kvartal 2011.

Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2012

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2012 er 5,1 prosent. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden 2. kvartal 2011.

Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2012

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2012 er 6,1 prosent. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng siden 1. kvartal 2011.

Flere...

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Sykefraværet i staten

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59