Lønnsoppgjøret i staten

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2014.

Lønnsoppgjøret i staten startet opp 7. april. Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør hvor hele hovedtariffavtalen er oppe til revisjon. Partene sitter nå og forhandler og vil fortsette å gjøre dette frem til fristen 30. april 2014 kl. 24.00.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsseksjonen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 48 01.

Lønsoppgjeret i staten

Lønsoppgjeret for dei tilsette i det statlege tariffområdet startar måndag 7. april klokka 10.00 i Auditoriet i R5.

Kontaktinformasjon

Forhandlingsseksjonen

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Lønnsoppgjøret i staten

Lønnstabeller fra 1. mai 2013

Kontaktinformasjon

Forhandlingsseksjonen

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59