Lønnsoppgjøret i staten

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2014.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsseksjonen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 22 24 48 01.

Lokale forhandlinger per 1. august 2014

I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, YS Stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august 2014. Dette brevet omhandler gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Prop. 116 S (2013–2014)

Lønnstabeller og riksmeklerens møtebok

Lønnstabeller for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2014. Tabellene er foreløpige inntil resultatet av lønnsreguleringen er godkjent.

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

- Jeg vil gi partene ros for at det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Vi er særlig fornøyd med at vi har fått på plass en avsetning til lokale lønnsforhandlinger. Dette betyr mer handlingsrom for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere på den enkelte arbeidsplass, sier Sanner.

Søknad om dispensasjon eller unntak fra streik

Dette skjemaet skal brukes av statlige arbeidsgivere ved søknader om dispensasjon eller unntak fra streik.

Arbeidskonflikter i staten

Heftet tar for seg de sentrale lov- og avtalebestemmelsene som gjelder ved arbeidskonflikter i staten. Årets utgave er revidert på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger i forbindelse med streiken i 2012.

Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten

7. mai 2014 ble det holdt møte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten. Dette gjelder blant annet tjenestereiser, kurs, ferieavvikling og de tillitsvalgtes rolle under streik.

Protokoll om dispensasjon fra varslet plassfratredelse

7. mai 2014 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene i staten om dispensasjon fra varselet plassfratredelse knyttet til lønnsutbetaling for juni.

Lønninger for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2014

Lønnstabeller for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2014.

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2014 – 30. april 2016

Her finner du revidert hovedtariffavtale for 2014-2016 med lønnsplanhefte nr. 51 i pdf-format.

Flere...

Kontaktinformasjon

Forhandlingsseksjonen

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Lønnsoppgjøret i staten

Lønnstabeller fra 1. mai 2013

Kontaktinformasjon

Forhandlingsseksjonen

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59