Lønnsoppgjøret 2010

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Forhandlingsstaben (FST) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet: 22 24 48 01.

Lokale forhandlinger per 1. september 2010

I Hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 1. mai 2010 - 30. april 2012, er det avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2010. De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober 2010.


Justeringsoppgjøret 2010

Justeringsoppgjøret mellom staten og hovedorganisasjonene er i havn.


Sentrale justeringsforhandlinger

Justeringsforhandlingene i staten gjennomføres mandag 28. juni og tirsdag 29. juni 2010.


Ny hovedlønnstabell

Ny hovedlønnstabell gjeldende fra 1. mai 2010 for arbeidstakere i statlig tariffområde.


Riksmeklingsmannens møtebok

Riksmeklingsmannens møtebok i lønnsoppjøret i statlig sektor.


Fakta om lønnsoppgjøret 2010

Lønnselementene i hovedtariffavtalen i staten består av tre deler: Generelle tillegg, sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Årets tariffavtale har en ramme på 3,3 % årslønnsvekst.


Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten

10. mai 2010 ble det holdt møte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten. Dette gjelder blant annet tjenestereiser, kurs, ferieavvikling og de tillitsvalgtes rolle under streik.


Protokoll om dispensasjon fra varsel om plassfratredelse

10. mai 2010 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene i staten om dispensasjon fra varsel om plassfratredelse knyttet til lønnskjøring for juni.


Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse

Fredag 30. april 2010 brøt arbeidstakerorganisasjonene lønnsforhandlingene med staten, og tariffoppgjøret gikk til mekling. Fristen for avslutning av meklingsarbeidet er satt til midnatt onsdag 26. mai 2009. En eventuell plassfratredelse kan dermed tidligst finne sted 27. mai 2010 kl. 00.00.


Statens siste tilbud

Her finner du statens siste tilbud til arbeidstagerorganisasjonene i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten.


Søknader om dispensasjon eller unntak fra streik

Dette skjemaet skal brukes av statlige arbeidsgivere ved søknader om dispensasjon eller unntak fra streik.


Innspurt i forhandlingene om ny hovedtariffavtale

Hovedsammenslutningene leverte i dag kl 1500 de økonomiske kravene til årets lønnsoppgjør. Partene forhandler videre frem mot fristen som er 30. april ved midnatt.


Nytt fra forhandlingene om ny hovedtariffavtale

Staten leverte i dag kl. 09.00 krav/tilbud 2 til hovedsammenslutningene. Partene forhandler videre frem mot fristen som er 30. april ved midnatt.


Nøkkeltall fra SBU

Det partssammensatte utvalget, Statistikk og beregningsutvalget i statlig tariffområde, har gjort ulike beregninger og sammenstillinger av datamaterialet fra Statens sentrale tjenestemannsregister.


Rapport om likelønn i staten

I mellomoppgjøret 2009 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide konkrete forslag til tiltak for å sikre likelønn i staten.


NFF inn i Akademikerne

Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er pr. 7. april 2010 tilsluttet Akademikerne.


Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010

Beregningsutvalget la frem sin endelige rapport foran årets inntektsoppgjør 26. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne.


Lønnsoppgjøret 2010