Lønnsoppgjøret 2011

Lokale forhandlinger per 1. oktober 2011

I mellomoppgjøret 2011, er det avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober 2011. forhandlingene skal sluttføres innen 15. desember 2011.


Lønnsoppgjøret 2011