Lønnsstruktur (sist revidert 01.10.2013)

Statens lederlønnssystem består av to elementer; basislønn og et individuelt tillegg. Basislønnen bestemmes av hvilken hovedkategori stillingen er plassert i (A – E). Fagdepartementene avgjør hvilken delkategori stillingen skal plasseres i (0 – 3).

I tillegg kan fagdepartementene gi inntil 30% av basislønn i individuelt tillegg på bakgrunn av lederens oppnådde resultater. I spesielle tilfeller kan spesialfullmakt gis av fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ut over denne rammen. Basislønnen reguleres pr 01.10. hvert år av fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Om lag 2/3 av stillingene er plassert i lønnskategori A og B. 

 

Kategori Delkategori Lønn per 01.10.2013
A

0   773 000
1   798 000
2   825 000
3   850 000
B
0   876 000
1   902 000
2   928 000
3   954 000
C
0   976 000
1 1 002 000
2 1 029 000
3 1 055 000
D 0 1 078 000
1 1 107 000
2 1 135 000
3 1 164 000
E 0 1 192 000
1 1 221 000
2 1 248 000
3 1 278 000

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Sist oppdatert: 29.11.2013
Lønnsstruktur

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59