Lønnsstruktur (sist revidert 01.10.2014)

Statens lederlønnssystem består av to elementer; basislønn og et individuelt tillegg. Basislønnen bestemmes av hvilken hovedkategori stillingen er plassert i (A – E). Fagdepartementene avgjør hvilken delkategori stillingen skal plasseres i (0 – 3).

I tillegg kan fagdepartementene gi inntil 30% av basislønn i individuelt tillegg på bakgrunn av lederens oppnådde resultater. I spesielle tilfeller kan spesialfullmakt gis av fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ut over denne rammen. Basislønnen reguleres pr 01.10. hvert år av fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Om lag 2/3 av stillingene er plassert i lønnskategori A og B. 

Grunnlønnen ble regulert med virkning fra 1. oktober 2014.

Kategori Delkategori Lønn per 01.10.2014
A

A0   791 000
A1   816 000
A2   844 000
A3   870 000
B
B0   896 000
B1   923 000
B2   949 000
B3   976 000
C
C0   998 000
C1 1 025 000
C2 1 053 000
C3 1 079 000
D D0 1 103 000
D1 1 132 000
D2 1 161 000
D3 1 191 000
E E0 1 219 000
E1 1 249 000
E2 1 277 000
E3 1 307 000

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Sist oppdatert: 13.11.2014
Lønnsstruktur

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59