Statens reiseregulativ

Her finner du særavtalene for reiser innenlands og utenlands på statens regning, utenlandsregulativet, kostgodtgjørelse og nattillegg for innenlandsreiser og reiseregningen.no.

Reiseillustrasjon med tegning av et fly, en koffert og en globus. Copyright: iStockphoto

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inngår en rekke sentrale avtaler med hovedsammenslutningene. Særavtaler som er inngått mellom de sentrale parter kan ikke fravikes med mindre dette er uttrykkelig fastsatt i særavtalen eller KMD er gitt særskilt fullmakt.

Departementets kommentarer til særavtalene er tatt inn i noter til den enkelte bestemmelse.

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands", med virkning fra 1. januar 2015.

Reiseregningen.no legges ned 31. desember 2014

Fra og med nyttår blir tjenesten www.reiseregningen.no borte fra regjeringen.no og det blir derfor ikke lenger mulig å fylle ut skjema for reiseregning på våre nettsider.


Lyspære

Ofte stilte spørsmål om reiser i arbeidssammenheng

Lurer du på noe om reiser i arbeidssammenheng, anbefaler vi at du leser vår oversikt over ofte stilte spørsmål. Jobber du i statlig sektor og ikke finner svaret her, kan du sende spørsmålet ditt til .

Særavtale for reiser innenlands for statens regning

Særavtalen gjelder for innenlandsreiser foretatt til og med 31. desember 2014. Reiser foretatt fra 1. januar 2015 skal følge ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands", med virkning fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.

Statens satser for reiser innland

Her finner du satsene for kostgodtgjørelse, nattillegg, kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands for statens regning i 2014.

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtalen gjelder fra og med 1. januar 2012 til og med 31. desember 2014.

Statens satser for reiser utland

Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. Her finner du satser for nattillegg og kostgodtgjørelse. Satsene gjelder fra 1. januar 2014.

Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting

Avtalen gjelder fra og med 1. mars 2011 og gjelder frem til og med 28. februar 2014. Satsene i avtalen gjelder fra 1. januar 2014.

Reiseregningen.no

Reiseregningen.no er enkel og rask å bruke. Løsningen fungerer for alle nettlesere og plattformer – Windows, Mac og Linux – og er bedre tilpasset synshemmete brukere enn den gamle versjonen.

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Statens reiseregulativ

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Faks: 22 24 27 13

Adresse:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgt. 59