Reiseregningen.no

Reiseregningen.no legges ned 31. desember 2014

Fra og med nyttår blir tjenesten www.reiseregningen.no borte fra regjeringen.no og det blir derfor ikke lenger mulig å fylle ut skjema for reiseregning på våre nettsider.


Bildet viser åpningssiden til reiseregningen.no

Reiseregningen.no fungerer for alle nettlesere og plattformer – Windows, Mac og Linux – og er bedre tilpasset synshemmete brukere enn den gamle versjonen. Reiseregningen.no krever at Flash er installert i din nettleser.

Viktig: Første gang du åpner reiseregningen.no må du slå av eventuell popup-blokkering i nettleseren før du begynner å legge inn informasjon i skjemaet. Hvis du slår av popup-blokkeringen på et senere tidspunkt, risikerer du at informasjonen du har lagt inn vil gå tapt. Slik skrur du av popup-blokkeringen.

Brukerstøtte og feilmeldinger for reiseregningen.no
For spørsmål og henvendelser om den tekniske løsningen, rapportering av feil mm., kontakt Departementenes servicesenter v/ DSS-IFA brukerstøtte på 2224 5000 eller Ved rapportering av feil er det ønskelig med informasjon om plattform/operativsystem og nettleserversjon, samt filer som inneholder reisedata og PDF-utskrift.
 
For spørsmål om fortolkning av regelverk se Statens personalhåndbok og personalmelding nr. 17/2008. Faglige spørsmål kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2224 9090 eller .

Fri programvare
Regjeringen ønsker å stimulere til en delingskultur i offentlig sektor, og til mer bruk av fri programvare. Kildekoden til reiseregningsprogrammet legges derfor ut til fri benyttelse.
Les mer om tilgang til kildekoden og deling av løsninger.

Behandlingsansvarlig for løsningen (jfr. Personopplysningslovens §19) er:
Departementenes Servicesenter
Avdeling Informasjonsforvaltning
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo

Formålet med løsningen er å tilby ansatte i staten elektronisk utfylling av reiseregningsskjema. Også andre som benytter statens reiseregulativ kan fritt benytte løsningen til å fylle ut reiseregningsskjema. Løsningen er frivillig å ta i bruk.

Utfylt skjema med personopplysninger blir sendt til behandlingsansvarlig over Internett. Disse opplysningene blir kun brukt til å generere et PDF-skjema og/eller en XML-fil for utskrift og/eller lokal lagring på den maskinen det elektroniske skjemaet er fylt ut på. Opplysninger om deg eller din reiseregning blir ikke lagret på serveren, og verken kan eller vil utleveres andre. Informasjon om personnummer og kontonummer blir av personvernhensyn ikke sendt til serveren.

Den "gamle" reiseregningen

Her finner du siste utgave av den windowsbaserte elektroniske reiseregningen (versjon 2.5.11) med oppdaterte utenlandssatser per 1.1.2014 og innenlandssatser per 1.1.2014.

Sist oppdatert: 27.10.2014