Plankartsiden

www.regjeringen.no/kartforskriften

 

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister:

Del 0. Generell (pdf) (Word) (1.7.2012) (Delvis utgått.)

Del 1. Spesifikasjon for plankart (pdf)  (Word) (12.7.2012) 

NY Del 2. Spesifikasjon for tegneregler (pdf) (Word) (1.7.2014) 

Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan (gjeldende fra 1.7.2012) 

SOSI-kontroll programvare, endringslogg m.v. (Statens kartverk) 

Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister (pdf) (Word) (1.7.2012)   

Arkiv: Tidligere produktspesifikasjoner m.v. 

NYTT: Tegneregler for arealplaner på Svalbard (1.1.2014)

Plansjer med spesifikasjon for tegneregler til nedlasting:

Brettet papirutgave kan bestilles:

Statlige arealplaner (Kartverket) Oversikt - statlige reguleringsplaner (pdf)

Oversikten over kommuner med planregister oppdateres ikke lenger. Vi viser til SePlan som er Kartverkets webklient for å vise oversikt over kommunale arealplaner.

Feltkoder til arealplaner
Oversikt over feltkoder som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå (er laget på reguleringsplannivå), her er ingen bokstavkonflikter, bortsett fra på de kombinerte formålene på reguleringsplan. Her foreslår vi å bruke feltkoden BKB felles for disse, SOSIkode 1800-1831. (Betyr hører under kategori Bygg og anlegg, er kombinerte bygg). Feltkoden må brukes sammen med en tekstlig beskrivelse eller påskrift på kartet.

Dette er helt frivillig å bruke. Dette vil kun være en hjelpetekst for de som er vant til å bruke noe av dette på kartet fra før. Det må også være frivillig i hvor stor utstrekning det brukes, alle formål på kartet trenger ikke å ha en feltkode. Vi mener at disse forkortelsene bare bør brukes på et analogt kart. Disse bokstavkodene skal ikke med på utveksling av data på SOSI filen. Skal ikke være juridisk bindende og ikke påkrevd, kun hjelpetekst. Det som brukes er en mappingtabell som oversetter mellom sosikode og bokstavkode.

plan_bokstavkoder.doc    plan_bokstavkoder.pdf

Kontaktperson:
  tlf. 22 24 59 91

Siste versjon av Acrobat Reader


Sist oppdatert: 10.11.2014