Valgportalen: valg.no

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. Enkelte kommuner holder også valg søndag 13. september.

Her finner du informasjon om:

  • Stemmerett og manntall
  • Legitimasjon
  • Valgkort
  • Hvor du kan stemme
  • Slik stemmer du på valgdagen
  • Slik forhåndsstemmer du
  • Slik kan du endre på stemmeseddelen
  • Tilgjengelighet til valg
  • Valgoppgjør - hvem blir valgt?

Les mer


Nytt om valg

Illustrasjon av penger

Tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 5 millioner kroner som tilskudd til prosjekter (informasjonstiltak) som bidrar til å øke velgernes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Prioriterte målgrupper for tilskuddsordningen er ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.

Mennesker samlet rundt en datamaskin

Nå kan du søke om midler til informasjon om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Sko i gress. Foto. Colourbox.no

16-åringer får stemme i 20 kommuner

20 kommuner får delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Ti nye kommuner er med i forsøket.

Flere...