Valgportalen: valg.no

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. Enkelte kommuner holder også valg søndag 13. september.

Her finner du informasjon om:

  • Stemmerett og manntall
  • Legitimasjon
  • Valgkort
  • Hvor du kan stemme
  • Slik stemmer du på valgdagen
  • Slik forhåndsstemmer du
  • Slik kan du endre på stemmeseddelen
  • Tilgjengelighet til valg
  • Valgoppgjør - hvem blir valgt?

Les mer


Nytt om valg

Sko i gress. Foto. Colourbox.no

16-åringer får stemme i 20 kommuner

20 kommuner får delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Ti nye kommuner er med i forsøket.

Valglogo

Flytter valgarbeidet til Tønsberg

Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et statlig valgdirektorat. Valgdirektoratet skal lokaliseres i Tønsberg.

Illustrasjon menneske foran pc

Ikke flere forsøk med stemmegivning over Internett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at forsøk med stemmegivning over Internett ikke skal videreføres. Det har vært gjennomført slike forsøk ved valgene i 2011 og 2013.

Flere...