Valgportalen: valg.no

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september. Enkelte kommuner holder også valg søndag 13. september.

Her finner du informasjon om:

  • Stemmerett og manntall
  • Legitimasjon
  • Valgkort
  • Hvor du kan stemme
  • Slik stemmer du på valgdagen
  • Slik forhåndsstemmer du
  • Slik kan du endre på stemmeseddelen
  • Tilgjengelighet til valg
  • Valgoppgjør - hvem blir valgt?

Les mer


Nytt om valg

Mennesker samlet rundt en datamaskin

Nå kan du søke om midler til informasjon om valg

Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Illustrasjon av penger

Tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 5 millioner kroner som tilskudd til prosjekter (informasjonstiltak) som bidrar til å øke velgernes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Prioriterte målgrupper for tilskuddsordningen er ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.

Sko i gress. Foto. Colourbox.no

16-åringer får stemme i 20 kommuner

20 kommuner får delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunestyrevalget i 2015. Ti nye kommuner er med i forsøket.

Flere...