Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo

Organisasjonsnummer:
972 417 866

Åpningstider:
kl 0800-1545 (15. september - 14.mai)
kl 0800-1500 (15. mai - 14. september)

Telefon:
Departementenes sentralbord 22 24 90 90

Pressekontakter
Avdelinger
Administrativ ledelse

E-post:
E-post til Kulturdepartementet

E-post til ansatte:

 eller

 

Sist oppdatert: 25.10.2011