Kunstavdelingen

Kunstavdelingen har ansvar for kunstnerformål, visuell kunst, musikk og scenekunst. Avdelingen har tre seksjoner. Avdelingen forvalter fire statlige virksomheter: Norsk kulturråd, Rikskonsertene, Riksteatret og KORO – Kunst i offentlige rom. Avdelingen har forvaltningsansvar for Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design, Oslo-filharmonien, Bergen Filharmoniske orkester, Den Nationale Scene, Den Norske Opera og Ballett, Det Norske Teatret og Nationaltheatret. I tillegg kommer region-/landsdelsinstitusjoner, knutepunktinstitusjoner, region- og distriktsoperavirksomheter og over 50 andre institusjoner og tiltak.

Ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet Kjell Myhren. Foto: Ilja C. Hendel

Ekspedisjonssjef Kjell Myhren

Myhren er leder for Kunstavdelingen i Kulturdepartementet.

E-post:
Telefon: 22 24 80 00

KA1 - Seksjon for musikk

Seksjonen har ansvar for klassisk musikk, samtidsmusikk og rytmisk (jazz, pop, rock, folkemusikk/verdensmusikk).

KA2 - Seksjon for scenekunst

Seksjonen har ansvar for teater, opera og dans.

KA3 - Seksjon for visuell kunst

Seksjonen har ansvar for billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur og design, stipendordninger og garantiinntekter for kunstnere.

Kontaktinformasjon

Kunstavdelingen

Telefon: 22 24 80 01
Sist oppdatert: 20.01.2014

Kontaktinformasjon

Kunstavdelingen

Telefon: 22 24 80 01