Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Samfunns- og frivillighetsavdelingen har ansvaret for kultur og næring, kultur i nordområdene, tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, dialog på tros- og livssynsfeltet og livssynsnøytrale seremonirom. Overordnet koordinering og samordning av statens forhold til frivillig sektor, herunder momskompensasjonsordningen, forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, frivillighetsregisteret, forenkling, innsamlingsregisteret, frivilligsentraler og frifondordningen. Avdelingen er ikke delt inn i seksjoner.

Ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet Lars Audun Granly. Foto: Ilja C. Hendel

Ekspedisjonssjef Lars Audun Granly

Granly er leder for Samfunns- og frivillighetsavdelingen i Kulturdepartementet.

E-post:
Telefon: 22 24 80 27

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62
Sist oppdatert: 16.05.2014

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62