Kulturutredningen 2014

Logo for Kulturutredningen 2014

Utvalget leverte sin NOU 2013: 4 Kulturutredningen2014 til kulturminister Hadia Tajik 4. mars 2013.

Kulturutredningen 2014 ble satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Sentralt i kulturpolitikken etter 2005 er Kulturløftet I og Kulturløftet II, som innebærer et stort økonomisk løft for norsk kulturliv.

Informasjon om mandat, utvalgets sammensetning, sekretariatet med mer finner du i menyen til høyre.


Utredninger på oppdrag av Kulturutredningen 2014

Utvalget har i forbindelse med arbeidet med Kulturutredningen 2014 bestilt flere utredninger.

Innspill til Kulturutredningen

Utvalget har i sitt arbeid hatt en bred og åpen dialog med kulturlivet, og har i den forbindelse mottatt innspill fra mange aktører. Alle innspillene vi har fått, både skriftlige og gjennom deltakelse på møter og på konferanser, har vært av stor betydning for utvalgets arbeid.


Sist oppdatert: 18.04.2013