SkjemaTilskuddsinstitusjoner/tilskuddsmottakere under Kunstavdelingen og Kulturvernavdelingen - Budsjettsøknader 2015 og regnskap og rapportering 2013

Her finner du søknadsskjema og informasjon om budsjettsøknader for 2015 og regnskap og rapportering for 2013


Kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Medlemsoversikt for tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. april 2011


Ilustrasjonsbilde av et skjema. Foto: Scanstockphoto.com

Skjema for søknad 2013 og rapport 2011 for frivilligsentraler

Departementet har laget et nytt skjema for søknad 2013 og rapport 2011. Dette skal sendes til departementet på e-post innen 30. juni 2012.


Skjema for tilskudd til frivilligsentraler

Kulturdepartementet har lansert et elektronisk skjema for tilskudd til frivilligsentraler. Skjemaet skal benyttes av alle som skal søke om driftstilskudd i 2014 og som samtidig skal rapportere om aktiviteten i 2012. Hensikten er å forenkle rutinene for innsending og kontroll av opplysninger, og gi en bedre og raskere tilbakemelding.