Skjema


Tilskuddsinstitusjoner/tilskuddsmottakere under Kunstavdelingen og Kulturvernavdelingen - Budsjettsøknader 2015 og regnskap og rapportering 2013

Her finner du søknadsskjema og informasjon om budsjettsøknader for 2015 og regnskap og rapportering for 2013


Kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Medlemsoversikt for tros- og livssynssamfunn

Frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. april 2011