Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Høyring om endringar i arkivforskrifta

Høringsfrist: 15.01.2011

Høringsstatus: Denne saken er under behandling.

Kontaktinformasjon

Kulturvernavdelingen

Telefon: 22 24 80 03

Kontaktinformasjon

Kulturvernavdelingen

Telefon: 22 24 80 03