Høring – Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag til ny forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek. Forskriften skal erstatte forskrift 5. januar 1987 nr. 3 om personale i kommunale folkebibliotek.

Høringsfrist: 08.11.2013

Høringsstatus: Denne saken er under behandling.