Høringsfristrapport for Kulturdepartementet

HøringstittelDepUtsendtHørings- fristDagerTemaStatusResultat av høring
Høring - registrering av innsamlingerKUD20.08.1421.11.1493 På høring 
Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransjeKUD15.08.1419.11.1496 På høring 
Høring av forslag til endringer i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstanderKUD03.07.1420.10.14108 På høring 
Høring - endringer i åndsverkloven - avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU)KUD01.07.1412.09.1472Medier, Europapolitikk, OpphavsrettPå høring 
Høring - NRK-plakatenKUD06.06.1426.08.1481 På høring 
Høring - forslag om poker-NM og private pokerlagKUD03.06.1427.08.1484IdrettPå høring 
Høyring - framlegg til endringar i stadnamnlovaKUD02.06.1402.09.1492 På høring 
Høring – Gjennomgang av Norsk kulturrådKUD02.06.1415.08.1474 Under behandling 
Høring - utredning av insentivordninger for film og tv-produksjonKUD07.05.1407.08.1492 Under behandling 
Høring - rapport om tilskudd til ukeaviserKUD30.04.1401.07.1461 Under behandling 
Høring - NOU 2014: 2 Lik og likskapKUD22.04.1401.10.14161Gravferd, KirkePå høring 
Høring - forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockoutKUD09.04.1428.05.1448IdrettUnder behandling 
Høring om ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjonerKUD31.03.1401.07.1491Frivillig virksomhetUnder behandling 
Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjonerKUD18.03.1402.06.1476KulturUnder behandling 
Høring – Økte budsjettfullmakter til KirkemøtetKUD10.02.1401.04.1450Kirke, Kirkens økonomiUnder behandling 
Høring - utkast til forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfondKUD03.02.1405.05.1490KulturUnder behandling 
Høring - endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjonerKUD19.12.1301.04.14103MedierUnder behandling 
Høring - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedierKUD02.12.1313.01.1441Pressestøtte, MedierUnder behandling 
Høring - Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjonerKUD10.10.1322.11.1343Pengespill og lotteri, Frivillig virksomhetUnder behandling 
Høring tilbakekalt 13. nov 2013 - forslag til ny støtteordning for kvalitetsjournalistikkKUD10.10.1321.11.1342PressestøtteFerdig-behandlet 
Høring - forslag om omlegging av dagens tilskuddsordning for lokalkringkasting og innføring av en ny støtteordning for minoritetsmedierKUD10.10.1321.11.1342KringkastingUnder behandling 
Høring - endringer i åndsverkloven – Gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheterKUD03.10.1314.11.1342OpphavsrettFerdig-behandlet 
Høring – Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotekKUD27.09.1308.11.1342Arkiv, bibliotek og museumUnder behandling 
Høring - forslag om oppheving av lov av 12. juni 1981 nr.68 om forbud mot profesjonell boksingKUD10.07.1310.10.1392IdrettUnder behandling 
Høring – EU-kommisjonens grønnbok ”Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values”KUD03.07.1319.08.1346 Under behandling 
Høring om endring av kringkastingsforskriftens bestemmelser om reklameavbrudd for sportssendinger m.m.KUD28.06.1323.08.1355KringkastingUnder behandling 
Høring – forslag til endringer av forskrift om grasrotandel - grasrotandel for nettbaserte spillKUD26.06.1326.08.1360Pengespill og lotteriUnder behandling 
Høring: Veileder for forvaltere av statlige tilskuddsordninger som medlemsbaserte barne- og ungdomsorganisasjoner søker påKUD30.05.1316.08.1378Frivillig virksomhetUnder behandling 
Høring – tjenestebolig- og bopliktordningen for presteneKUD21.05.1315.10.13147KirkeUnder behandling 
Høring - Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjonerKUD30.04.1304.06.1334Pengespill og lotteriUnder behandling 
Høring - Tillegg til høringsnotat om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte), knyttet til utbytte, bruk av støtten og tilskuddssatserKUD30.04.1323.05.1322Medier, PressestøtteUnder behandling 
Høring – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjonerKUD12.03.1304.04.1323 Ferdig-behandlet 
Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014KUD11.03.1301.07.13112 Under behandling 
Høring – endring i Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnereKUD08.03.1308.05.1360 Under behandling 
Høring - Statsbudsjettet 2014 – Den norske kirke – strukturendringer og budsjettreformerKUD14.02.1319.04.1364Kirkens økonomiFerdig-behandlet 
Høring - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunnKUD11.02.1330.08.13199Tro og livssynUnder behandling 
Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov)KUD01.02.1315.03.1342Språk og litteraturFerdig-behandletProp. 144 L (2012–20...
Høring - utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogramKUD31.01.1301.05.1389 Under behandling 
Høring – innspillsnotat fra arbeidsgruppa for mangfold i film og tvKUD19.12.1219.03.1389 Under behandling 
Høring - endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokumentKUD10.12.1225.01.1346 Under behandling 
Høring om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte)KUD22.11.1209.01.1348 Under behandling 
Høring - Forslag til endringer i kirkelovens bestemmelser om valgKUD16.11.1231.12.1245KirkeFerdig-behandlet 
Høring - Forslag til endringer i gravferdsforskriftenKUD28.06.1201.11.12126GravferdFerdig-behandletEndringer i gravferd...
Utkast til endringer i film- og videogramloven med forskrifter - filmkontrollgebyretKUD19.10.1202.11.1214 Under behandling 
Høring - forslag til endring i forskrift om grasrotandelKUD14.09.1214.12.1291 Ferdig-behandlet 
Høring – endring av kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i FrivillighetsregisteretKUD07.09.1215.11.1269Frivillig virksomhetUnder behandling 
Høring – forslag til midlertidig endring i pengespillovenKUD15.09.1106.10.1121Pengespill og lotteri, IdrettFerdig-behandlet 
Høring av rapporten "En kunnskapsbasert kulturpolitikk"KUD15.08.1215.11.1292 Under behandling 
Utkast til reglar om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivingssakerKUD25.06.1201.10.1298 Ferdig-behandlet 
Høring – forslag om endringer i medieeierskapslovenKUD22.06.1231.08.1270 Ferdig-behandletProp. 142 L (2012–20...
Invitasjon til høringsmøte vedr. dansKUD20.06.1224.08.1265 Under behandling 
Høring - Merking av navn på Tjøtta sovjetiske krigskirkegårdKUD04.06.1201.10.12119GravferdFerdig-behandlet 
Høring - utkast til lov om Norsk kulturrådKUD09.05.1201.09.12115 Under behandling 
Høring - forslag til endring i lov om stadnamnKUD16.04.1201.08.12107 Under behandling 
Høring om endringer i Frifond organisasjonKUD13.04.1215.06.1263 Under behandling 
Høring - utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedierKUD30.03.1225.05.1256 Under behandling 
Høring - endringer i lov om folkebibliotekKUD08.03.1208.06.1292Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandletProp. 135 L (2012–20...
Høyring – Utkast til endringar i forskrift om film og videogramKUD05.03.1220.04.1246FilmUnder behandling 
Høring - evalueringsrapport regionale filmfondKUD27.02.1201.05.1264FilmUnder behandling 
Høring - Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsrådKUD18.01.1230.03.1272KirkeFerdig-behandletEndring i forskrift ...
Høring av to utredninger om litteratur- og språkpolitiske virkemidlerKUD04.01.1216.04.12103Språk og litteraturFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockoutKUD20.12.1120.03.1291IdrettFerdig-behandlet 
Høring – forslag om endring av reglene for behandling av klager over vedtak om tildeling av pressestøtte og tilskudd til audiovisuelle produksjonerKUD14.12.1114.03.1291Medier, Film, PressestøtteUnder behandling 
Høring - forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverklovenKUD18.11.1105.01.1248Kringkasting, OpphavsrettFerdig-behandletForskrift om overgan...
Høring - Innføringsprogram for nye presterKUD27.10.1101.02.1297KirkeFerdig-behandlet 
Høring - Forskrift om endring av Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning og Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnereKUD20.09.1120.12.1191Kultur, Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige romFerdig-behandletForskrift om statens...
Høring - elektronisk registrering av kirkelige handlinger - endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregisterKUD16.09.1115.11.1160KirkeFerdig-behandlet 
Høring – Medietilsynets rådgivende uttalelse vedrørende NRKs søknad om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdragetKUD13.07.1124.08.1142KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdagKUD28.06.1101.01.12187Medier, KringkastingUnder behandling 
Høring – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydningKUD24.06.1124.09.1192KringkastingUnder behandling 
Høring - Utkast til endringer i forskrift - obligatorisk teksting av norske filmerKUD06.06.1106.09.1192FilmFerdig-behandlet 
Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på InternettKUD19.05.1130.09.11134 Ferdig-behandletProp. 65 L (2012–201...
Høring -"TV, mangfold og valgfrihet"KUD02.03.1102.06.1192KringkastingUnder behandling 
Høring - Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013KUD01.02.1101.05.1189Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høring – NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtteKUD17.01.1118.04.1191Medier, PressestøtteUnder behandling 
Høring - Kriterier for regionale filmsentreKUD21.12.1001.04.11101FilmUnder behandling 
Høring om produktplassering og korte reportasjer mv.KUD17.11.1017.02.1191 Ferdig-behandlet 
Høring - forslag til endring av forskrift 2009/238 om grasrotordningenKUD22.10.1001.11.1010Pengespill og lotteriUnder behandling 
Høyring om endringar i arkivforskriftaKUD22.10.1015.01.1185Arkiv, bibliotek og museumUnder behandling 
Høring - presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirkeKUD24.09.1025.11.1062KirkeFerdig-behandlet 
Høring - evaluering av tilskuddsordningene for minoritetsmedierKUD01.09.1001.12.1091 Under behandling 
Høring - Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye medieplattformerKUD23.08.1029.10.1067MedierFerdig-behandlet 
Høring - endringer i gravferdslov og kirkelovKUD30.06.1015.09.1077GravferdFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endring i forskrift til lov om avgift på omsetning av billedkunstKUD24.06.1013.08.1050 Ferdig-behandletForskrift til lov om...
Høring - forslag om endring av lov om folkebibliotekKUD28.05.1006.08.1070 Ferdig-behandlet 
Høring - Endringer i reklameavbruddsregler i fjernsyn – overgang til bruttoprinsippetKUD18.03.1018.06.1092KringkastingFerdig-behandlet 
Høringsnotat - kompensasjon for merverdiavgiftskostnader for frivillige organisasjonerKUD19.02.1022.03.1031Frivillig virksomhetFerdig-behandlet 
Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanleggKUD26.01.1001.05.1094 Ferdig-behandletMeld. St. 26 (2011–2...
Høring – Bransjerådet for films rapport om likestilling på filmområdetKUD05.02.1018.03.1041 Ferdig-behandlet 
Høring - Utkast til endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjonerKUD18.11.0916.12.0928Film, MedierFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringer i forskrift til åndsverkloven på bakgrunn av tjenestelovenKUD03.11.0901.12.0928OpphavsrettFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringer i kringkastingsforskriftens regler om formidlingspliktKUD16.10.0920.11.0935Medier, KringkastingFerdig-behandletForskrift om kringka...
Høringsmøte om stortingsmelding om digital radioKUD01.09.0906.10.0935 Ferdig-behandlet 
Høring – gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhetKUD14.09.0914.12.0991MusikkFerdig-behandletProp. 1 S (2010–2011...
Listeføring av viktige arrangementer - ny høringKUD07.09.0901.10.0924KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - vurdering av behov for etableringstilskudd og differensiering mellom de samiske skriftsspråkeneKUD25.08.0919.11.0986Samepolitikk, PressestøtteUnder behandling 
Høring - rapport med evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdomKUD13.08.0913.11.0992Kultur, fritid og livssyn, KulturFerdig-behandletMeld. St. 10 (2011–2...
Høring - utkast til endring i pengespilloven § 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohallerKUD09.07.0910.09.0963Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring - forslag til regler for gjennomføring av direktivet om audiovisuelle medietjenester i norsk rettKUD09.07.0909.10.0992MedierFerdig-behandlet 
Høring – forslag til regler om en prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenesterKUD01.07.0901.10.0992Medier, KringkastingFerdig-behandletForskrift om kringka...
Høring - rapport med evaluering av BokavtalenKUD02.07.0901.10.0991Kultur, Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endring av reglene om formidlingspliktKUD11.06.0906.08.0956KringkastingFerdig-behandletForskrift om kringka...
Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjonerKUD28.05.0928.08.0992Internasjonalt mediesamarbeid, MedierFerdig-behandletForskrift om tilskud...
Høring - forslag til endring i forskrift om skrivemåten av stedsnavnKUD30.03.0901.07.0993Kultur, Kulturminner og kulturmiljøFerdig-behandletForskrift om skrivem...
Høring - Fond for lyd og bilde - nye vedtekterKUD14.04.0901.07.0978Musikk, KulturFerdig-behandletForskrift om tilskud...
Høring - oppheving av konsesjonsordningen for omsetning av videogramKUD02.04.0914.05.0941FilmFerdig-behandlet 
Høring - forslag til forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten norsk tillatelseKUD31.03.0901.07.0991Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring - utstillingsplikt for stipendsøkereKUD19.03.0910.06.0982Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige romFerdig-behandletForskrift om statens...
Høring – endringer i forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanningKUD16.02.0907.05.0979Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige romFerdig-behandlet 
Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsingKUD12.02.0915.04.0961Kirke, Kulturminner og kulturmiljøFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram - "babykino"KUD12.02.0901.04.0947FilmFerdig-behandlet 
Høring - Endringer i lov og forskrift om kringkasting vedr. reklameavbruddsreglerKUD11.02.0911.03.0927KringkastingFerdig-behandletForskrift om kringka...
Høring om kvotefordeling av stipend og garantiinntekter for kunstnere 2009KUD17.12.0821.01.0934Kultur, Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige romFerdig-behandletForskrift om statens...
Høring - Endring av forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstanderKUD12.12.0802.02.0951Kultur, Kulturminner og kulturmiljøFerdig-behandlet 
Høring - "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett"KUD27.10.0827.01.0991KringkastingUnder behandling 
To EU-saker om opphavsrett til orientering: forlenget vernetid og kunnskapsøkonomienKUD04.09.0830.11.0886MedierFerdig-behandlet 
Høring – Løken-utvalgets rapport: Forenklet, samordnet og uavhengig - Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltetKUD12.06.0801.09.0880KulturFerdig-behandlet 
Høring - utkast til forenklet forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviserKUD14.07.0814.10.0892PressestøtteFerdig-behandlet 
Høring - utkast til forskrifter om tilskudd til filmformålKUD10.07.0808.09.0859Medier, FilmFerdig-behandlet 
Høring - undersøkelse av kunstnernes inntekts- og arbeidsforholdKUD01.07.0831.10.08121KulturFerdig-behandlet 
Høring - Evaluering av ABM-utviklingKUD02.07.0801.10.0890Kultur, Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandletSt.meld. nr. 23 (200...
Høring - utkast til forskrift om samisk menighet i sørsamisk områdeKUD30.06.0801.10.0892KirkeFerdig-behandlet 
Høring – innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirkeKUD30.05.0801.09.0893KirkeFerdig-behandlet 
Høring - Oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarvKUD25.03.0814.05.0850KulturFerdig-behandlet 
Høring - rapport om digital dividende i NorgeKUD17.04.0831.07.08104MedierUnder behandling 
Høring av rapport om tradisjonelt håndverkKUD11.04.0805.06.0854Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige rom, KulturFerdig-behandlet 
Høring av forslag til forskrift om register for frivillig virksomhetKUD14.03.0814.06.0892Frivillig virksomhetFerdig-behandlet 
Høring – forslag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkastingKUD14.03.0816.06.0893KringkastingFerdig-behandlet 
Høring – forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelseKUD13.11.0713.02.0891Kultur, MedierFerdig-behandletOt.prp. nr. 80 (2007...
Høring - utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviserKUD12.02.0826.03.0842Samepolitikk, PressestøtteFerdig-behandlet 
Høring av utkast til forskrift om tilskudd til filmfestivalerKUD05.02.0826.03.0849FilmFerdig-behandlet 
Høyring -framlegg om endringar i film-og videogramlovaKUD29.01.0811.03.0841FilmFerdig-behandlet 
Høring: Revisjon av regelverket for statlig forsikring av utenlandske gjenstander utlånt til utstillinger i NorgeKUD12.12.0721.01.0840KulturFerdig-behandlet 
Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkastingKUD26.11.0718.01.0852Medier, KringkastingFerdig-behandlet 
Høring – utkast til endringer i forskrift om film og videogramKUD22.11.0718.01.0856MedierFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endring av Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bildeKUD12.10.0715.01.0894Musikk, KulturFerdig-behandlet 
Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språkKUD28.09.0715.11.0747Samepolitikk, Språk og litteraturFerdig-behandlet 
Høring – forslag til forbud mot medvirkning til fjernspillvirksomhet i form av betalingsformidling for fjernspill uten norsk tillatelseKUD13.11.0713.02.0891Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Forslag fra arbeidsgruppen for endring av Kulturminnelovens § 23KUD26.10.0714.12.0748Kultur, Kulturminner og kulturmiljøFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformålKUD27.07.0701.11.0796KringkastingFerdig-behandlet 
Ny høring - forslag til avgrensning av virkeområde for en lov om redaksjonell uavhengighet i mediaKUD09.10.0701.11.0722KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - Forskriftsutkast om endring i forskrift 16. september 1998 nr 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnereKUD19.04.0715.06.0756Kultur, Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige romFerdig-behandlet 
Høring - KnutepunktoppdragKUD22.06.0710.09.0779KulturFerdig-behandlet 
Forslag til lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.KUD19.06.0715.08.0756Pengespill og lotteriFerdig-behandletOt.prp. nr. 5 (2007-...
Høring – endring i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havnKUD28.06.0701.10.0795Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring - Allmennkringkastingsplakat for NRKKUD18.05.0701.09.07105Kringkasting, MedierFerdig-behandletSt.meld. nr. 6 (2007...
Høring - bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriftenKUD29.03.0723.06.0785KringkastingUnder behandling 
Høring - utkast til lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetakKUD06.02.0716.04.0768MedierFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endringer i forskrift om fjernsynsmottakereKUD30.01.0713.03.0741KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - Vurdering av mulighetene for innføring av en artotekordning i NorgeKUD18.01.0701.04.0772Kultur, Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandletSt.meld. nr. 23 (200...
Høring - endring i forskrift til åndsverklovenKUD09.01.0716.03.0765MedierFerdig-behandlet 
Høring - "Bibliotekreform 2014"KUD14.12.0601.05.07137Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandletSt.meld. nr. 23 (200...
Høring - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting — listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydningKUD18.12.0619.03.0790KringkastingFerdig-behandlet 
Høring — Einarssonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdetKUD12.12.0626.01.0744FilmFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven om vederlag ved tildeling av kringkastingskonsesjonKUD01.12.0615.01.0744Medier, KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringar i kringkastingsforskrifta - forslag til nye reglar om fastsetjing av gebyrKUD16.11.0619.02.0794Kringkasting, MedierFerdig-behandlet 
Høring - Evalueringen av Den kulturelle skolesekkenKUD09.11.0601.02.0783Den kulturelle skolesekkenFerdig-behandlet 
Høring — Utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet og drøfting av spørsmålet om grunnlovsfesting av kulturhensynKUD06.11.0601.02.0786KulturFerdig-behandlet 
Høring — Forslag til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnereKUD31.08.0621.09.0620Opphavsrett, Medier, KulturFerdig-behandlet 
Høring - NOU 2006: 15 - FrivillighetsregisterKUD24.08.0620.10.0656Frivillig virksomhetFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser — NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - kommuneneKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - offenlige organ mv.KUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - mellomnivåKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - sentralkirkelige organKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - undervisningsinstitusjonerKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - menighetsråd og fellesrådKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - menighetsråd og fellesrådKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - tros- og livssynssamfunnKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - politiske partiKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - arbeidslivs- og interesseorganisasjoner mv.KUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - kirkelige organisasjonerKUD24.04.0631.12.06251Stat og kirkeFerdig-behandlet 
Høring — Forslag til endringer av regelverket for gevinstautomaterKUD21.08.0610.10.0649Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring - Utkast til endringar i forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg tenesteKUD18.04.0615.07.0687Språk og litteraturFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endringer i forskrift om film og videogram (unntak for musikkvideo)KUD13.07.0601.09.0649Film, MedierFerdig-behandlet 
Høring - Forslag om lovforbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementKUD11.07.0611.10.0692KulturFerdig-behandlet 
Høring - vedrørende ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarvenKUD16.02.0601.05.0673Kulturminner og kulturmiljø, Internasjonalt kultursamarbeidFerdig-behandlet 
Høring - forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprestKUD09.06.0615.08.0666Opphavsrett, KulturFerdig-behandlet 
Høring - Utkast til endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.)KUD28.03.0609.05.0641Billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige rom, Medier, OpphavsrettFerdig-behandlet 
Høring - Forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper — høringKUD16.05.0601.10.06137KirkeFerdig-behandlet 
Høring - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke — HøringKUD24.04.0631.12.06251KirkeFerdig-behandlet 
Høring — Forslag til lov om registrerte innsamlingsaksjonerKUD11.04.0623.05.0641Frivillig virksomhetFerdig-behandlet 
Høring - Utkast til endring i forskrift om støtteordning for fri scenekunstKUD20.03.0621.04.0631ScenekunstFerdig-behandlet 
Høring — Utkast til forskrift om forbud mot utførsel og innførsel av kulturgjenstander og forskrift om tilbakelevering av stjålne og ulovlige utførte kulturgjenstanderKUD20.03.0605.05.0645Kultur, Internasjonalt kultursamarbeidFerdig-behandlet 
Høring - Forslag til ny forskrift om skrivemåten av stedsnavnKUD21.03.0615.05.0654Språk og litteratur, KulturFerdig-behandlet 
Høring — Forslag om forbud mot bruk av sedler i utbetalingsautomaterKUD22.02.0628.04.0664Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring - Revisjon av TV-direktivetKUD03.02.0610.03.0634Kringkasting, Medier, Internasjonalt mediesamarbeidFerdig-behandlet 
Høring - rapport om digitalradio i NorgeKUD11.01.0603.04.0681Kringkasting, MedierFerdig-behandlet 
Høring - Rapport om den norske filmbransjenKUD21.12.0521.03.0689Medier, FilmFerdig-behandlet 
Høring - endringer i medieeierskapslovenKUD30.11.0511.01.0641Kringkasting, MedierFerdig-behandlet 
Kommunale presteboliger — høring på rapport fra arbeidsgruppe med forslag til endringer i gjeldende boligrefusjonsordning overfor kommuneneKUD19.09.0501.11.0542Kirkens økonomiFerdig-behandlet 
Høring — forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirkeKUD09.09.0528.10.0548KirkeFerdig-behandlet 
Høring — forslag til endringer i film- og videogramlovenKUD10.05.0510.08.0591FilmFerdig-behandlet 
Høring — endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviserKUD20.04.0531.05.0540Pressestøtte, SamepolitikkFerdig-behandlet 
Høring — Rapport om nye rammevilkår for lokalradioKUD19.04.0501.08.05103KringkastingFerdig-behandlet 
Høring-Innhenting av uttalelse til utredning om dokumentasjon og formidling av norsk pop-og rockhistorieKUD08.04.0520.06.0572MusikkFerdig-behandlet 
Høring - Revidert utkast til europarådsrekommendasjon om rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheterKUD29.03.0513.04.0514Internasjonalt mediesamarbeid, KringkastingFerdig-behandlet 
Høring — Forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo.KUD18.03.0529.04.0541Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringer i lotteriloven — pyramidespillKUD18.03.0504.05.0546Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring — prøveprosjekter for pengespill på internett og andre elektroniske kanalerKUD11.02.0501.04.0548Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring-Medieeierskapsloven-utkast til forskrift om medieregionerKUD08.02.0509.05.0589MedierFerdig-behandlet 
Høring - Politiets forvaltning av saker etter lotteriloven — overføring til LotteritilsynetKUD08.11.0420.12.0441Pengespill og lotteriFerdig-behandlet 
Høring om politisk fjernsynsreklameKUD15.12.0407.03.0581KringkastingFerdig-behandlet 
Høring — forslag til endring i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjonerKUD25.11.0420.12.0424FilmFerdig-behandlet 
Innspel til stortingsmelding om kultur og næringKUD23.08.0420.10.0457Kultur, Kultur og næringFerdig-behandlet 
Høring — UNESCO. Utkast til konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykkKUD24.08.0415.10.0451Internasjonalt kultursamarbeidFerdig-behandlet 
Høring - Forslag om endring i forskrift om trossamfunn, forskrift om tilskot til uregistrerte trossamfunn, forskrift om tilskot til livssynssamfunnKUD09.07.0401.11.04114Tro og livssynFerdig-behandlet 
Høring - endringer i kirkeloven § 36KUD18.06.0401.09.0474Kirke, TrosopplæringFerdig-behandlet 
Tiltak mot svartebørshandel med billetterKUD01.06.0401.09.0491KulturFerdig-behandlet 
Høring — Forslag om endring i forskrift om personale i kommunale folkebibliotekKUD07.05.0401.07.0454Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandlet 
Høyring - Ot.prp. om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna, regelen om alder for forstandar i registerførte trudomssamfunnKUD04.05.0418.06.0444Tro og livssynFerdig-behandlet 
Høring - forslag om endring av lov om stadnamnKUD04.02.0422.03.0446Kultur, Kulturminner og kulturmiljøFerdig-behandlet 
Rett til korte reportasjer fra viktige begivenheter omfattet av eksklusive formidlingsrettigheterKUD05.02.0416.02.0411Internasjonalt mediesamarbeidFerdig-behandlet 
Høring - forslag om endring i samelovens kapittel 3KUD28.01.0409.03.0440Språk og litteratur, SamepolitikkFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven-forslag til nye sanksjonsregler, forbud mot salgsfremmende omtale og distribusjon av programmer som strider mot norsk lovKUD27.01.0410.03.0442KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - Omdanning av Norsk språkrådKUD20.01.0420.04.0490Språk og litteraturFerdig-behandlet 
Høring - nytt kirkebokregister for Den norske kirkeKUD16.10.0301.02.04107KirkeFerdig-behandlet 
Høring - Endring av forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser, dispensasjon fra utbytteforbudetKUD01.12.0301.03.0490PressestøtteFerdig-behandlet 
Høring - Kvensk språk eller dialekt?KUD18.11.0315.06.04209Språk og litteraturFerdig-behandlet 
Høring - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkastingKUD14.11.0315.01.0461KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - tjenesteordning for proster og menighetspresterKUD10.10.0328.11.0348KirkeFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endringer i forskrift om lokalfjernsyn på NRK2-bakkesendereKUD24.10.0324.01.0491KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.KUD30.09.0321.11.0351OpphavsrettFerdig-behandlet 
Høring - endringer i kulturminnelovenKUD24.09.0315.11.0352Kultur, Kulturminner og kulturmiljøFerdig-behandlet 
Høring - Nye økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsrådKUD24.06.0301.09.0369Kirke, Kirkens økonomiFerdig-behandlet 
Europarådsrekommandasjon om tilsvarsretten på høringKUD15.08.0310.09.0326Medier, KringkastingFerdig-behandlet 
Høring - evaluering av Norsk filmutviklingKUD12.06.0308.08.0357FilmFerdig-behandlet 
Høring av rapport om teksting av norskproduserte filmerKUD11.04.0315.06.0365FilmFerdig-behandlet 
Høring - utkast til forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltakKUD07.04.0328.04.0321FilmFerdig-behandlet 
Høring - om forslag til endringer i åndsverkloven m.m.KUD02.04.0325.06.0384Medier, OpphavsrettFerdig-behandlet 
Høring - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - utredningsrapportKUD06.03.0303.04.0328Kultur, Arkiv, bibliotek og museumFerdig-behandlet 
Høring - Utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjonerKUD05.03.0315.04.0341MedierFerdig-behandlet 
Høring - Endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna og endringer i lov om tilskudd til livssynssamfunnKUD26.02.0311.04.0344Tro og livssynFerdig-behandlet 
Høring - Europarådet. Rapport om mediemangfold i EuropaKUD24.01.0303.03.0338Europarådet, MedierFerdig-behandlet 
Høring - EU-kommisjonens fjerde rapport om gjennomføringen av tv-direktivetKUD14.01.0301.03.0346MedierFerdig-behandlet