Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Forskrift 1. desember 1988 nr. 996 om tilskot til livssynssamfunn