Plan, 27.06.2013

Leselyststrategi 2013

Jente leser bok
(Forsidefoto: Scanstockphoto.com)

Leselyststrategien 2013 (.pdf) er Kulturdepartementets plan for å bidra til økt leselyst blant barn og unge. Strategien er en del av leseløftet 2010-2014, og bygger på ulike nasjonale tiltak for litteraturformidling og lesing, og på innspill fra institusjoner, organisasjoner og andre aktører som arbeider for å bidra til økt leselyst.

Kontaktinformasjon

Kulturvernavdelingen

Telefon: 22 24 80 03

Kontaktinformasjon

Kulturvernavdelingen

Telefon: 22 24 80 03