Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.