Tildelingsbrev

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 

2014

 

2013

2012

 

2011

2010

Sist oppdatert: 08.04.2014