Idrettsanlegg.no

Velkommen til Kulturdepartementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk. Sidene inneholder elektronisk søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg, anleggsregisteret over alle idrettsanlegg i Norge, og en omfattende kartdel der en kan søke seg fram til idrettsanleggenes geografiske plassering. I tillegg finner du lenker til kontaktregister og veiledningsmateriell som kan være til hjelp når det skal søkes om spillemidler til idrettsanlegg.

Anleggsregisteret ble opprettet i 1992, og opplysninger om anlegg for idrett og friluftsliv har fortløpende blitt registrert inn siden da. Registeret inneholder informasjon om idretts- og friluftslivanlegg i Norge, og hvilke tilskudd av spillemidler som er gitt til de forskjellige anleggene. Informasjon om alle idrettsanlegg i Norge kan hentes gjennom søk på navn, fylke, kommune, anleggskategori, anleggsklasse etc.