Idrett

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål. Flere forvaltningsoppgaver knyttet til spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er delegert til kommuner og fylkeskommuner.

Foto: Norges Fotballforbund

På aktivitetssiden er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité den største tilskuddsmottakeren. Spørsmål knyttet til spillemidler kan i første omgang rettes til egen kommune eller fylkeskommune.

Den norske idrettsmodellen (Melding til Stortinget)

Spillemidler til bygging av idrettshall på Nadderud

Kulturdepartementet har tildelt Nadderud Arena AS 4 millioner kroner i spillemidler fra anleggspolitisk program til bygging av idrettshall på Nadderud i Bærum.

Spillemidler til bygging av ny ishall på Vinterbro

Kulturdepartementet har tildelt Vinterbro AS 4 millioner kroner i spillemidler fra anleggspolitisk program til bygging av ishall på Vinterbro i Ås.

Spillemidler til bygging av friidrettshall på Hvam

Kulturdepartementet har tildelt Nes Arena AS 5 millioner kroner i spillemidler fra anleggspolitisk program til bygging av friidrettshall på Hvam i Nes kommune.

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen til utstyr administreres av NIF. Søknadsskjemaer, samt ytterligere informasjon om søknadsprosedyrer og retningslinjer for tildeling av midlene, finnes på hjemmesiden til NIF og hos det enkelte særforbund.

Internasjonalt idrettssamarbeid

Kulturdepartementet er involvert i internasjonalt arbeid på idrettsområdet. Departementet er representert i Europarådet og i ulike fora innenfor antidopingarbeid og idrettsanlegg. I tillegg er det på myndighetsnivå et utstrakt nordisk samarbeid innen idrettsområdet.

Kontaktinformasjon

Idrettsavdelingen

Telefon: 22 24 80 64

Kontaktinformasjon

Idrettsavdelingen

Telefon: 22 24 80 64