Stat og kirke

21. mai 2012 gjorde Stortinget vedtak om å endre bestemmelsene i Grunnloven som siden 1814 hadde regulert kirkeordningen. Kongen er etter dette ikke lenger en del av kirkestyret. Bestemmelsene om kirkelig statsråd er falt bort, og biskoper og proster tilsettes nå av kirkelige organer.

Det utredes nå en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat. Dette med bakgrunn i regjeringsplattformen for regjeringen Solberg og vedtak i Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste valgte organ.

Tidslinjen nedenfor vil oppdateres med aktuelle hendelser og dokumenter. Man kan også bla seg bakover i tid og på den måten få en oversikt over utviklingen av forholdet mellom stat og kirke fra 1519 og fram til i dag. Klikk på bildet under for å komme tidslinjen.

 


Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59

Kontaktinformasjon

Kirkeavdelingen

Telefon: 22 24 79 01

Adresse:

Besøksadresse:
Akersgt. 59