Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan.

En person som holder en terning. Foto: Andres Rodriguez/Scanstockphoto.com

Pengespill og lotterier skal avholdes i betryggende former, og negative sosiale konsekvenser motvirkes. Overskudd fra spill er en inntektskilde for samfunnsnyttig arbeid. De siste årene har det skjedd store endringer i det norske spillmarkedet. Stortinget vedtok en omfattende automatreform i 2003. Forbudet mot de privatdrevne gevinstautomatene og Norsk Tippings enerett til drift av spillterminaler er den største reformen i det norske spillmarkedet på lang tid.  
Mer om norsk pengespillpolitikk

Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015

Spill skal være spenning og glede, ikke noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på grunn av pengespill.

Midler til forskning om dataspill og problemspilling

Medietilsynet tildeler midler til anvendt medieforskning, i år er midlene øremerket forskning om spill. Søknadsfristen er 1. oktober 2014.

Illustrasjonsbilde av glade barn ©iStockphoto.com/Marzanna Syncerz

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Med dagens spillenivå, betyr det 500 millioner til de frivillige lokallagene i Norge.

Kontaktinformasjon

Medieavdelingen

Telefon: 22 24 80 07