Lotteri og pengespill

Kulturdepartementet har hovedansvaret for forvaltning av pengespill og lotterier med Lotteri- og stiftelsestilsynet som eget forvaltnings- og kontrollorgan.

Norsk pengespillpolitikk

De siste årene har det skjedd store endringer i det norske spillmarkedet. Stortinget vedtok en omfattende automatreform i 2003 som innebar at privatdrevne gevinstautomater ble forbudt og at Norsk Tipping AS fikk enerett til å drive spilleautomater.

Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015

Spill skal være spenning og glede, ikke noe som får folk ut i uføre. Målet for norsk spillpolitikk er å legge til rette for ansvarlige spill der få skal utvikle problemer på grunn av pengespill.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Ordningen ble innført 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009. De siste to årene har det blitt utbetalt ca. 340 millioner kroner årlig til de frivillige lokallagene i Norge gjennom grasrotordningen.

Spilleavhengighet

Det er et mål at få i Norge skal utvikle problematisk spilleatferd. Kunnskapen om spill og spillproblemer skal økes, formidles og deles og tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd skal redusere problemspilling.

Kontaktinformasjon

Medieavdelingen

Telefon: 22 24 80 07