Erna og Sylvi besøkte Akershus-landbruket

Spill video »

Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte sist tirsdag ulike deler av landbruket i Akershus.

Et mer effektivt mattilsyn

Spill video »

Regjeringen effektiviserer Mattilsynet og reduserer antall regioner i organisasjonen fra åtte til fem. Dette som ett av flere planlagte grep for å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år.

Modulvogntogordningen blir permanent

Spill video »

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å gjennomføre en forskriftsendringen for å få en permanent ordning for modulvogntog på plass. Forskriftsendringen skal tre i kraft 15. september 2014.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 91 40 (hverdager kl. 08.00-15.00)

Besøks- og postadresse

Teatergata 9 (R6)

Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo

Erstatning for naturskade

Stromskadet skog

Den statlige erstatningsordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og forskrift om taksering og erstatning av naturskade. Formålet med ordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.