Auka importkvoter for jordbær og bringebær til industrien

Spill video »

Kvotene blir auka til 3900 tonn for jordbær og 1700 tonn for bringebær med verknad frå 1. juli 2014. Dette er ein auke på 500 tonn for jordbær og 400 tonn for bringebær i høve til dagens importkvoter.

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Spill video »

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

Ny serie - arealbarometer

Spill video »

I sommer vil Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Skog og landskap, presentere en nyutviklet serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket.

Bringebær.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 91 40 (hverdager kl. 08.00-15.00)

Besøks- og postadresse

Teatergata 9 (R6)

Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo

Erstatning for naturskade

Stromskadet skog

Den statlige erstatningsordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og forskrift om taksering og erstatning av naturskade. Formålet med ordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.