Møter med dagligvareleverandørene

Spill video »

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har på bakgrunn i den sterke prisøkningen på matvarer den siste måneden hatt møte med fem dagligvareleverandører.

Vil tillate import av frukttrær

Spill video »

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil tillate fruktprodusentene her i landet å importere eple- og pæretrær, og foreslår en ordning basert på EUs strengeste regler.

Ny serie - arealbarometer

Spill video »

I sommer har Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Skog og landskap, presentert en nyutviklet serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket.

Handlekurv

Erstatning for naturskade

Stromskadet skog

Den statlige erstatningsordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og forskrift om taksering og erstatning av naturskade. Formålet med ordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.