Inntektsvekst i jordbruket

Spill video »

Budsjettnemnda for jordbruket avga torsdag grunnlagsmaterialet for vårens jordbruksforhandlinger. Departementet har mottatt det omforente grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemnda for jordbruket. Materialet vil bli lagt til grunn for utforming av statens tilbud.

30 millioner til nye tømmerkaier

Spill video »

Fire kaianlegg i Drammen, Molde, Namsos og Lindås har fått tilskudd til oppgradering. Til sammen er det gitt tilsagn om 29,35 millioner kroner i denne omgangen. Dette vil effektivisere infrastrukturen for tømmertransport i de aktuelle områdene.

Hva er den norske nasjonalretten?

Spill video »

200 års-jubileet for Grunnloven gir grunnlag for mange refleksjoner, også for en landbruks- og matminister. I hvor stor grad er vår matkultur og matvaner blitt endret etter at vi fikk egen Grunnlov?

Traktor på jorde.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 91 40 (hverdager kl. 08.00-15.45)

Besøks- og postadresse

Teatergata 9 (R6)

Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo

Hva er Norges nasjonalrett i 2014

Pinnekjøtt

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til å kåre Norges nasjonalrett i jubileumsåret for Norges Grunnlov. Send inn ditt forslag til Nasjonalrett 2014 på e-postadressen: