Forenklinger i jordbruksavtalen

Spill video »

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim, Hordaland skal lede arbeidet.

Åpner for større enheter i kylling- og kalkunproduksjon

Spill video »

I tråd med det Landbruks- og matministeren tidligere har varslet, sender departementet i dag forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner(”husdyrkonsesjonsregelverket”) på høring.

Et mer effektivt mattilsyn

Spill video »

Regjeringen effektiviserer Mattilsynet og reduserer antall regioner i organisasjonen fra åtte til fem. Dette som ett av flere planlagte grep for å kunne øke tilsynsproduksjonen med 25 prosent i løpet av fire år.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og fylkesmann Lars Sponheim

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 91 40 (hverdager kl. 08.00-15.45)

Besøks- og postadresse

Teatergata 9 (R6)

Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo

Erstatning for naturskade

Stromskadet skog

Den statlige erstatningsordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeloven og forskrift om taksering og erstatning av naturskade. Formålet med ordningen er å gi skadelidte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet.