Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6), Oslo

Postadresse:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Org.no.: 972 417 874

Pressevakt: 22 24 91 40 (mellom 08.00-15.45)

E-post:
E-post til Landbruks- og matdepartementet

E-post til ansatte:

I E-postadresser blir æ ø å til a o a

Webredaksjonen

 

Telefon:
Sentralbord 22 24 90 90

Pressekontakter

Sentralarkivet (henvendelse om fagsaker):
E-post:
Telefon: 22 24 91 99
Faks: 22 24 95 59

Sist oppdatert: 18.09.2014
Om departementet